Organizatorem konkursu była Akademia Rozwoju Filantropii. W tegorocznej edycji łącznie zgłoszono 139 wniosków. W kategorii: Projekt społeczny – mała/średnia firma, Członkowie Kapituły wybrali finalistów, których poddano pod głosowanie internautów. Firma SMAY pokonała 65 kandydatów. Nagrodę odebrał  Prezes firmy SMAY. - Trzeba widzieć cel i dalszą perspektywę. Godność, dom  i rodzina - taki cel w przedsięwzięciu zobaczył Marek Maj.

Prospołeczne działanie firmy SMAY trwa już ponad 3 lata. W wspomnianym projekcie SMAY finansuje koszty wynajmu i utrzymania tzw. domu wspieranego - specjalnych, administrowanych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio domów, gdzie bezdomne rodziny pod opieką pracowników Dzieła uczą się samodzielności. Dzięki hojności krakowskiego filantropa, edna z rodzin objętych programem już opuściła dom wspierany i samodzielnie funkcjonuje w społeczeństwie. Druga, pięcioosobowa rodzina  jest w końcowej fazie planu pomocy.

SMAY to przedsiębiorstwo rodzinne, więc wybór takiej  formy wsparcia potrzebujących jest najbardziej adekwatny do wyznawanych wartości.

Wśród grona „społecznych dobroczyńców” firmie SMAY  towarzyszyli:

Zaangażowanie Lokalne: Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.
Strategia społecznego zaangażowania: Tesco Polska Sp. z o.o.
Projekt społeczny-Duża Firma: Nowa Era Sp. z o.o.
Wolontariat pracowniczy: Stocznia Darłowo MGW Sp. z o.o.
Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu:  Fundacja Allegro All for planet.

Fot. www.dobroczyncaroku.pl