Informujemy, że z dniem 16 maja 2022 r. Smay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Smay Sp. z o.o.
Podłęże 678, 32-003 Podłęże.

Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe Spółki, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegają zmianie.
Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych.