Spotkanie w warszawskim hotelu Mercure dla ponad 70 gości rozpoczął szef Schako Polska, Dariusz Strzelecki, witając przybyłych i zapraszając ich do odwiedzenia ekspozycji urządzeń (nawiewników, belek chłodzących, regulatorów) oraz systemów (np. schemat regulacji dla digestoriów). Ciekawostką była możliwość obejrzenia nie tylko płyt czołowych nawiewników, ale też i ich tylnych części, zwykle ukrytych w instalacji - pozwoliło to lepiej zapoznać się z mechanizmami regulacji czy nawet mocowania tych urządzeń.

Pierwszą prezentację poświęconą regulatorom CAV i VAV wygłosił Wojciech Kroworz, poświęcając wiele miejsca aspektom praktycznym stosowania tych urządzeń - np. wpływu miejsca montażu na prawidłową i dokładną pracę urządzenia - oraz zwracając uwagę na prostotę doboru i montażu regulatorów. Narzędziem znakomicie wspomagającym łatwy dobór jest - dostępny w wersji polskiej - program SCHAKO Luft. Możliwości programu zostały pokazane na konkretnym przykładzie.

Na zaproszenie polskiego oddziału wystąpił Bernd Ruhwinkel ze Schneider Elektronik. Znana z rozwiązań dla laboratoriów, digestoriów i pomieszczeń czystych) firma należy do Schako Group od początku 2015 roku. Wystąpienie przybrało formę przeglądu oferty firmy dla wentylacji laboratoriów i digestoriów, w tym własnych rozwiązań BACnet z oprogramowaniem konfiguracyjnym (jedyny producent własnych rozwiązań BACnet wśród dostawców systemów dla laboratoriów). Ciekawym rozwiązaniem wprowadzonym w tym roku jest system sterowania parametrami powietrza w klatkach dla zwierząt laboratoryjnych. Następnie pałeczkę ponownie przejął Dariusz Strzelecki, który omówił stosowanie poszczególnych produktów - system monitorowania digestoriów oraz system regulacji digestoriów, laboratoriów i pomieszczeń czystych. Jak wskazał, PN-EN 14175 wymaga sygnalizacji (dźwiękowej) zbyt niskiego przepływu powietrza (zagrożenie wydostawania się spalin). Monitoring ten można realizować przez pomiar przepływu objętościowego (najpopularniejszy produkt w ofercie - FM100) lub prędkości powietrza w oknie digestorium (iM50 - rozwiązanie budżetowe, cechujące się także łatwą instalacją).

Tomasz Ciągała zaprezentował ofertę nawiewników, skupiając się na wskazaniu, czemu służą poszczególne rozwiązania konstrukcyjne (np. możliwość zmiany kierunku wypływu pozwala m.in. na skompensowanie błędów wykonawczych czy eksploatacyjnych) oraz jak urządzenia Schako różnią się od podobnych produktów z oferty konkurencji. Znalazło się miejsce zarówno dla DQJ – pierwszego w historii nawiewnika wirowego z ruchomymi lamelami (patent 1978) - jak i dla prezentowanych na marcowych targach ISH nowości, które powstają w dużej mierze z myślą o spełnieniu wymagań i oczekiwań architektów. Tomasz Ciągała opowiedział m.in. o rozwiązaniach łączących nawiewnik i wywiewnik w jednej obudowie - dzięki temu w pomieszczeniu jest mniej urządzeń wentylacyjnych, co jest spełnieniem oczekiwań architektów. Rozwiązania te to np.  COMBI DQJ oraz COMBI PIL, oparte o znane nawiewniki DQJ (wirowy ze strumieniem mieszającym) i PIL (pulsacyjny). Z nowości w ofercie znalazł się także nawiewnik szczelinowy DSC-CURV – czyli szczelina po łuku.

Spotkanie zakończyła dalsza prezentacja możliwości programu SCHAKO Luft. Przedstawił je Michał Gwiaździński, pokazując zebranym projektantom, że dobór urządzeń można rozpocząć "klasycznie" (od określenia wielkości przepływu) albo zacząć od dowolnego kryterium, które jest istotne dla danego projektu (np. poziom mocy akustycznej), a następnie, poprzez nakładanie kolejnych filtrów, zawężać dobór konkretnych urządzeń. Cechą, która zwróciła uwagę projektantów, była możliwość wykorzystania tzw. parametrów uzupełniających (np. zakotwiczenie wymiaru dla kratek nawiewnych) oraz możliwość skorzystania z tzw. kalkulatorów - np. komfortu (dobór urządzenia do wymaganego odsetka osób niezadowolonych) lub ugięcia strumienia dla nawiewników. Dobierając tłumik, można skorzystać z unikatowej symulacji widma źródła hałasu (np. wpisując wartości pasm oktawowych dla centrali). Goście otrzymali program na płycie.

Duże zainteresowanie ekspozycją i rozmowy kuluarowe dopełniły grudniowe spotkanie.