Nagroda IKU - Innovationspreis für Klima und Umwelt - jest przyznawana co dwa lata przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Budowlanego i Nuklearnego oraz Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego. Nagroda przyznawana jest za innowacje w badaniach i przemyśle, które pokazują nowe podejścia w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska. IKU ma na celu zwrócić uwagę na wzmocnienie świadomości publicznej w zakresie kwestii związanych z klimatem i ochroną środowiska – oraz podkreślać znaczenie know-how pochodzącego z Niemiec.

Frank Winters, Joachim Janssen (środkowy lewy i prawy) odbierają nagrodę od sekretarza stanu Jochena Flasbartha (z lewej) i zastępcy dyrektora BDI Holgera Löscha. Fot. Viessmann

 

Rozwiązanie ESyCool Green firmy Viessmann było jednym z sześciu tegorocznych zwycięzców, zajmując pierwsze miejsce w swojej kategorii: Innowacje procesowe w zakresie ochrony klimatu.

ESyCool Green, opracowany przez firmę Viessmann we współpracy z siecią dyskontów ALDI Nord, to nowy system chłodniczy / grzewczy. Wykorzystuje pompy ciepła solanka-woda pracujące z czynnikiem chłodniczym R290 (propan) w małych, hermetycznie zamkniętych obwodach chłodniczych. Premiera systemu odbyła się w 2017 podczas EuroShop.

ESyCool Green kontroluje i optymalizuje przepływ energii w supermarkecie. Działa w oparciu o pompy ciepła w połączeniu z szafami chłodniczymi i komorami chłodniczymi, a także zintegrowany jest z magazynem energii lodowej i systemem fotowoltaicznym.

Dzięki innowacyjnej technologii pomp ciepła i zastosowaniu propanu znacznie zmniejsza typowy ładunek czynnika chłodniczego. Według Viessmanna, podczas gdy konwencjonalny system chłodniczy w sklepie dyskontowym może na przykład wymagać około 100 kg czynnika chłodniczego, ESyCool Green zmniejsza ilość czynnika chłodniczego do mniej niż 5 kg.

Inną szczególną cechą innowacyjnego systemu energetycznego firmy Viessmann jest system magazynowania energii z lodu, który wykorzystuje energię zmiany fazy z wody na lód. W szczególnie zimne dni dodatkowe ciepło można bardzo wydajnie ekstrahować z zasobnika termicznego. W okresie letnim pompy ciepła mogą być również wykorzystywane do gromadzenia lodu w systemie magazynowania lodu w ciągu dnia za pośrednictwem systemu fotowoltaicznego. W ten sposób zmagazynowana energia słoneczna może być wykorzystywana w nocy do obsługi urządzeń chłodzących. Viessmann nazwał tę funkcję Power2Ice.

Nowy system chłodnictwa i zaopatrzenia w ciepło dla supermarketów nie tylko znacznie zmniejsza zużycie energii, ale także znacznie zmniejsza emisję CO2. Viessmann twierdzi, że dzięki ESyCool Green można zrealizować tak zwane sklepy o zerowej emisji - jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju w handlu artykułami spożywczymi.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nagrody i pragnę zwrócić uwagę na to, jak innowacyjne jest nasze rozwiązanie. Posiada rozwiązania unikalne na rynku – szczególnie w zakresie magazynowania energii z lodu - powiedział Frank Winters, prezes zarządu Viessmann Refrigeration Solutions.

Rozwiązanie energetyczne ESyCool Green zostało przetestowane w kilku sklepach ALDI Nord. W ciągu ostatnich dwóch lat przedstawiono raporty o znacznym zmniejszeniu zużycia energii.

Więcej w BROSZURZE ESyCool Green