Firma Systemair (SYSR) zorganizowała 26 września Dzień Rynku Kapitałowego w Skinnskatteberg o temacie przewodnim "The strategy forward".

Odwiedzający mieli okazję zobaczyć najnowocześniejszy proces produkcji elementów i urządzeń wentylacyjnych oraz grzewczych w Skinnskatteberg, największym z 27 zakładów produkcyjnych Grupy Systemair.

W ostatnich latach poczyniono znaczne inwestycje, koncentrując się na usprawnieniu produkcji i ograniczeniu ilości odpadów. Ponadto odwiedzający zwiedzili nowe Centrum Technologiczne, w którym prowadzone są szeroko zakrojone prace rozwojowe, a produkty są testowane i mierzone w laboratorium akustycznym i komorze klimatycznej.

Dyrektor techniczny Systemair, Mats Sandór, przedstawił znaczenie dobrej wentylacji jako siły napędowej w branży. Dyrektor marketingu Olle Glassel opowiedział o pozycji rynkowej Systemair na całym świecie i rynku europejskim oraz strategii firmy na rzecz dalszego rozwoju organicznego.

Dyrektor Finansowy Systemair, Anders Ulff, przedstawił zaktualizowane cele finansowe:
• Średni roczny wzrost sprzedaży o co najmniej 10% (12%) w cyklu biznesowym
• Średnia marża operacyjna wynosząca co najmniej 10% w cyklu koniunkturalnym
• Wskaźnik kapitału własnego / aktywów powinien przekraczać 30%
• Dywidenda w wysokości około 40% (30%) zysku po opodatkowaniu.

Dzień zakończył Roland Kasper podsumowując strategię na nadchodzące lata oraz dalsze prace nad poprawą rentowności i ciągłym wzrostem. „W ostatnich latach nacisk położono na poprawę rentowności. Przeprowadzono szereg restrukturyzacji i inwestycji w celu osiągnięcia synergii z poprzednimi przejęciami i dalszego wzrostu. Jesteśmy teraz gotowi zrobić kolejny krok w naszej drodze wzrostu z marżą operacyjną wynoszącą ponad 10%. Cel dotyczący rentowności zostanie osiągnięty poprzez dalsze pomiary wydajności w zakładach produkcyjnych i platformach produktów, a także zwiększenie koncentracji na rentowności" - mówi prezes Roland Kasper.
„Systemair konsekwentnie pracuje nad zrównoważonym rozwojem produktów i zakładów produkcyjnych. Stale opracowujemy nowe, bardziej wydajne energetycznie produkty, które pomagają zmniejszyć zużycie energii w społeczeństwie.” - kontynuuje Roland Kasper.