Obecnie zakres wydajności urządzeń WSM to 23 - 459 kW, przy przepływie 4000 – 56 000 m3/h. Wszystkie dostępne urządzenia spełniają wymagania w zakresie efektywności, stawiane przez system oceny wielkoryterialej LEED.

Cechą, która wyróżnia cały typoszereg WSM Climaveneta, jest możliwość niemal dowolnej konfiguracji urządzenia. Konfiguracja obejmuje cztery różne opcje przygotowania powietrza: od recyrkulacji, przez mieszanie powietrza świeżego i recyrkulacyjnego, aż do rozwiązań z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Poza tym, urządzenie daje możliwość wyboru kierunku przepływu powietrza nawiewanego i powrotnego, co upraszcza instalację i umożliwia niemal dowolne ustawienie urządzenia.

W urządzeniach zastosowano rozwiązania zapewniające ciągłe dostosowywanie warunków pracy do temperatury i wilgotności. Wentylatory dobrane są tak, by zapewnić minimalne zużycie energii. Najbardziej zaawansowaną technologią jest system odzysku ciepła Refrigerant Booster, dostępny w wersjach HR. Dzięki zamocowaniu przy wyrzutni powietrza odpowiedniego wymiennika, technologia ta zapewnia całkowity odzysk energii z powietrza usuwanego, zwiększając wydajność obiegu czynnika chłodniczego o 15%.

Urządzenie stanowi więc połączenie systemu wentylacyjnego (centrala wentylacyjna) i klimatyzacyjnego.

Źródło: Climaveneta