Pozornie niewielka, ale znacząca zmiana została wprowadzona do skrzynek rozprężnych, stosowanych do podłączania anemostatów do instalacji. Skrzynki, oferowane przez CWK, wykonane są z blach, łączonych metodą Click-Clock (bezzgrzewowo), dzięki czemu powłoka ocynkowana nie ulega uszkodzeniu podczas montażu i zachowuje swoje własności. W króćcu przyłączeniowym, wyposażonym w maszynowo montowaną uszczelkę, znajduje się przepustnica. Odgrywa ona ważną rolę regulacyjną w procesie wyrównywania przepływu powietrza i stabilizacji napływu na nawiewnik. CWK wprowadziło zmiany w konstrukcji i obsłudze tej właśnie przepustnicy. Element jest perforowany maszynowo, a regulacja odbywa się za przy użyciu cięgna. Dzięki temu, regulacja jest bardziej skuteczna i łatwiejsza dla użytkownika. Warto podkreślić, że zmiany konstrukcyjne nie wpłynęły na cenę skrzynek rozprężnych.