HVACR.pl: Jaka grupa zwiedzających znajdzie najwięcej dla siebie na Państwa stoisku i co Państwo dla nich przygotowali?

VENACLIMA: VENACLIMA Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się dystrybucją i serwisem urządzeń chłodniczych, takich jak agregaty wody lodowej, agregaty skraplające, szafy klimatyzacji precyzyjnej, fancoile, chłodnice wentylatorowe. Na stoisku zaprezentujemy nowy typoszereg agregatów wody lodowej, ale będziemy mieli materiały dotyczące wszystkich produktów dostępnych w naszej ofercie. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych urządzeniami do wytwarzania chłodu dla instalacji przemysłowych i komfortu cieplnego.

 

HVACR.pl:  Co zdecydowało o Państwa udziale w targach Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja?

VENACLIMA: Targi Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja są wydarzeniem branżowym, gdzie spotyka się wielu projektantów i instalatorów związanych z branżą HVAC - a jest to docelowa grupa naszych klientów. Każdy z pracowników VENACLIMA Sp. z o.o. odwiedzał Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja podczas wcześniejszych edycji i zgodnie stwierdziliśmy, że są to najciekawsze targi branżowe w Polsce.


HVACR.pl: Jakie cele Państwu przyświecają, co chcieliby Państwo osiągnąć dzięki udziałowi w imprezie?

VENACLIMA: VENACLIMA Sp. z o.o. jest kojarzona z włoskimi producentami EMICON, BPS, THERMOKEY. W 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą CHILLER FRIGORIFERI przez co poszerzyliśmy naszą ofertę o agregaty wody lodowej małej mocy (od 1 do 5kW) oraz bogato wyposażone agregaty średnich mocy (7-40kW) serii ZCF, które prezentujemy na Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja. Forum jest przede wszystkim miejscem, gdzie spotyka się wiele osób związanych z branżą HVAC - korzystając z obecności tak wielu fachowców chcielibyśmy pozyskać nowych klientów, odświeżyć dawne kontakty, przekazać maksymalnie dużo wiedzy technicznej o produktach jakie mamy w ofercie.

HVACR.pl: FWSK przypada na czas, w którym naprawdę rozkręca się sezon branżowy. Jakie Państwa zdaniem główne zjawiska ekonomiczno-prawne wpłyną w tym roku na polski rynek HVACR?

VENACLIMA: VENACLIMA Sp. z o.o. zajmuje się głównie urządzeniami chłodniczymi, a więc zawierającymi substancje kontrolowane. 15 maja 2015r. uchwalono Ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która nakłada nowe obowiązki na dystrybutorów, firmy serwisowe, ale również operatorów (użytkowników) urządzeń chłodniczych. Powstał Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń - zaostrzenie wymagań wobec użytkowników na pewno spowoduje wzrost kosztów eksploatacji urządzeń (częstsze serwisy, brak zarejestrowanego serwisu może skutkować kontrolą z BOWO). Nowe prawo może spowodować spadek sprzedaży urządzeń, ale w zamian wzrost ilości prac serwisowych. Podążając za zmieniającymi się przepisami, już w styczniu 2016 roku VENACLIMA Sp. z o.o. jako jedna z pierwszych firm w Polsce  otrzymała wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Certyfikat dla Przedsiębiorstw, upoważniający do konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

HVACR.pl: W jaki sposób te zmiany wpływają na cele, które VENACLIMA postawiła sobie na polskim rynku na rok 2016?

VENACLIMA: Celem VENACLIMA Sp. z o.o. jest kompleksowa obsługa klientów w zakresie chłodnictwa przemysłowego i klimatyzacji komfortu - począwszy od projektanta (dobór urządzeń, wsparcie techniczne), przez instalatora (wsparcie techniczne, uruchomienie urządzeń) do Inwestora (obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna). W roku 2016 bardzo mocny nacisk kładziemy na rozwój serwisu urządzeń - zatem zwiększamy zatrudnienie w serwisie i aktywnie poszukujemy nowych klientów. Dzięki uzyskaniu certyfikatu dla przedsiębiorstw, jesteśmy do tego formalnie przygotowani. Planujemy również dotarcie do jak największej grupy projektantów, by zwiększyć sprzedaż urządzeń - stąd m.in udział w targach.

HVACR.pl: Na co głównie nastawiają się Państwo podczas Forum?

VENACLIMA: Podczas targów się rozmawia, rozmawia i rozmawia... Rozmowy z ciekawymi ludźmi zawsze poszerzają horyzonty - zatem z jednej strony liczymy na zainteresowanie naszą ofertą, z drugiej strony z pewnością po targach wyjedziemy z nowymi pomysłami, inspiracjami.