UWAGA: z przyczyn niezależnych zmiana daty webinaru. Szkolenie odbędzie się 29 listopada!

Fläkt Group i HVACR.pl zapraszają na kolejne webinarium poświęcone zagadnieniom skutecznego, zgodnego z najlepszą sztuką inżynierską zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem w razie pożaru. Internetowe seminarium SMART - wielopomieszczeniowy system ochrony przed zadymieniem poprowadzi znany już naszym Słuchaczom Sławomir Antkowiak, we Fläkt Bovent odpowiedzialny za wsparcie techniczne dla Polski południowej w nadciśnieniowych systemach kontroli i rozprzestrzeniania się dymu na drogach ewakuacyjnych.

Projektanci doskonale wiedzą, jak wiele wyzwań niesie ze sobą zaprojektowanie dobrego systemu ochrony przed zadymieniem:

  • Spełnienie wymagań prawnych określonych w Warunkach Technicznych...
  • Szybka i skuteczna kompensacja wywiewu podczas ewakuacji w razie pożaru...
  • Praktyczna realizacja wymogów normy PN-EN 12101-6 i wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej...
  • Dobranie produktów, których nie zakwestionują odbierający obiekt rzeczoznawcy...

to tylko niektóre z tych zagadnień. Dlatego już 29 listopada o godz. 12:00 przedstawimy Uczestnikom kilka praktycznych wskazówek (na przykładzie systemu SMART, czyli Smoke Master Air Regulation Transfer), jak w projekcie ochrony przed zadymieniem zawrzeć wszystko, co niezbędne.

Tradycyjnie, nasze godzinne webinarium, podczas którego będziemy także odpowiadać na pojawiające się pytania Słuchaczy, jest dostępne nieodpłatnie - warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja.

Informacje praktyczne

data:  29.11 (Uwaga! Nowa data!)

godzina: 12.00

czas: ok. 1 h

Korzyści Uczestnika: duża dawka wiedzy od doświadczonego praktyka, możliwość zadania pytania przez czat (na większość odpowiadamy natychmiast); dostęp do nagrania webinarium oraz materiałów dodatkowych (po spotkaniu).