Webinarium (seminarium internetowe) to, według niemal 100 gości wrześniowego spotkania, bardzo dobra forma zdobywania wiedzy. Doceniają ją projektanci - najliczniej reprezentowana grupa słuchaczy - ale także studenci, instalatorzy i doradcy techniczni.

Tym razem zajęliśmy się tematem wentylacji strumieniowej. Bezpieczeństwo nie tylko podczas pożaru. Wentylacja strumieniowa garaży z funkcją detekcji i usuwania CO i LPG - z tym tematem zmierzyła się ,świetnie przygotowana do tego zadania, mgr inż. Aleksandra Kaczmarek, Inżynier Wsparcia Technicznego w dziale wentylacji pożarowej Fläkt Bovent. Aleksandra Kaczmarek wyjaśniła tajniki stosowania systemu wentylacji strumieniowej JetThrust (zarówno jako wentylacji pożarowej, jak i bytowej), m.in. zestawiając ją z wentylacją kanałową i podając zasady prawidłowego projektowania.

Temat okazał się dla słuchaczy bardzo interesujący. Poprzez udostępniony czat padały liczne pytania i uwagi, wśród publiczności wywiązywały się dyskusje, goście prosili też o dalszy kontakt i dodatkowe wyjaśnienia już po zakończeniu wydarzenia.

Wszyscy słuchacze otrzymali także dostęp do materiałów dodatkowych, dotyczących omawianego urządzenia oraz do nagrania webinarium. Do każdego trafił też imienny certyfikat, potwierdzający udział w spotkaniu. Możemy też przypomnieć, że na uczestników wszystkich trzech webinariów, przewidzianych na ten rok, czekają nagrody niespodzianki.