Wprowadzane przez AGH od semestru zimowego 2015/2016 studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wydziałów Inżynierii Środowiska, którzy chcą rozwijać swą wiedzę i umiejętności w zakresie wentylacji i klimatyzacji - projektantów, inżynierów budowy, inżynierów sprzedaży, menedżerów firm. 

Studia będą prowadzone we współpracy z największymi firmami z branży HVAC na polskim rynku.

Zajęcia będą trwały dwa semestry i mają objąć 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych, odbywających się zarówno na uczelni, jak i w laboratoriach firmowych. Program zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Technika chłodnicza
  • Wentylacja pomieszczeń
  • Ogrzewnictwo i ciepłownictwo
  • Pompy ciepła i kolektory słoneczne
  • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
  • Projektowanie wentylacji i klimatyzacji
  • Komputerowe wspomaganie projektowania wentylacji i klimatyzacji
  • Automatyka i sterowanie w wentylacji i klimatyzacji
  • Wentylacja pożarowa

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych: karch@agh.edu.pl