Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo posiada certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wzorcowania temperatury, wilgotności oraz przepływu powietrza.
Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo świadczy usługi m.in. wzorcowania przepływu, w tym anemometrów i termoanemometrów w zakresie pomiarowym 1 ÷ 25 m/s.

Dziedziny wzorcowań:
- przepływ (gazy),
- wilgotność względna,
- termometria elektryczna.

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo świadczy usługi wzorcowania:
- anemometrów i termoanemometrów,
- termometrów elektrycznych (w tym elektronicznych),
- termohigrometrów i higrometrów
dla przyrządów wszystkich producentów.

Więcej: http://bit.ly/LaboratoriumTesto 

Laboratorium świadczy także usługi sprawdzania poprawności wskazań balometrów w zakresie 500 ÷ 3500 m3/h.

 

Kontakt:

Laboratorium Pomiarowe TESTO

ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków

tel. 22 292 76 80 wew. 10, 22 292 76 82 wew. 10

e-mail: testo@testo.com.pl 

www: www.testo.com.pl