Zmiany w komunikacji wizualnej firm, mediów i innych instytucji są obecnie bardzo częstym zjawiskiem. Zmiany takie najczęściej zachodzą w przemyślany sposób i nowy wizerunek staje się integralną i kluczową częścią strategicznej komunikacji marketingowej.

Wszelkie zmiany zazwyczaj powodują opór, jednak w przypadku zmiany logo 2VV były wyraźnie konieczne. Poprzednie logo 2VV, choć było dobrze rozpoznawalne, zalicza się dzisiaj do archaicznych stylistyk w grafice.

2VV stare i nowe logo

Stare i nowe logo 2VV

Chociaż dzisiaj często w znakach słowno-graficznych ogranicza się liczbę kolorów i upraszcza formę, 2VV wbrew tym trendom w nowym logo używa bardziej skomplikowanego wzoru oraz kilku odcieni koloru nibieskiego, który ma symbolizować wentylację i zielonego - utożsamiającego oszczędność.

Krąg jest symbolem jedności i cyklu. Powtórzone symbole koła odpowiadają kilku grupom produktów 2VV tworzą jedną całość w postaci rozety.

Oprócz przedstawienia nowego znaku 2VV zdecydowało się na ujawnienie procesu powstawania nowego logo >>