Na 106 stronach raportu "Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided" Bank Światowy wypowiada się w sprawie zmian klimatu i jego skutków. Raport jest ostrzeżeniem, że ​​jesteśmy na drodze do globalnego ocieplenia o 4°C, co oznacza życie na Ziemi naznaczonej ekstremalnymi falami upałów, katastrofalnych w skutkach susz i spadkiem światowych zapasów żywności, utratą ekosystemów i bioróżnorodności oraz zagrażającemu życiu wzrostu poziomu morza. Raport jednocześnie wzywa do "dalszych działań ograniczających ocieplenie, będącym najlepszym ubezpieczeniem na niepewną przyszłość."

Niekorzystne skutki globalnego ocieplenia są będą najbardziej odczuwały najbiedniejsze regiony, kraje które określane są mianem 'krajów rozwijających się'.

"Musimy uniknąć świata cieplejszego o 4°C. Ocieplenie jest nieuniknione lecz musimy zatrzymać je na poziomie poniżej 2°C" - powiedział Prezes Banku Światowego Jim Yong Kim. "Brak działań w sprawie zmian klimatu spowoduje, że nasze dzieci odziedziczą zupełnie inny świat, niż ten, w którym żyjemy. Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań stojących w obliczu rozwoju i musimy przyjąć moralny obowiązek podjęcia działań w imieniu przyszłych pokoleń, zwłaszcza tych najuboższych".

"Jedynym sposobem na uniknięcie tego zjawiska jest przełamanie aktualnych wzorców produkcji i konsumpcji" - podkreśla John Schellnhuber, Dyrektor PIK.

"Turn Down Heat" uwzględnia badania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 2013/14, Raport o Rozwoju Świata w sprawie zmian klimatu w 2010 roku, opinie najlepszych na świecie naukowców i jest syntezą najnowszej literatury naukowej z nową analizą możliwych skutków i zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.

Świat musi zmierzyć się z problemem zmian klimatycznych bardzo zdecydowanie, ponieważ nie zostało nam na to dużo czasu... Bank Światowy w raporcie podkreśla, że należy skupić się na bardziej wydajnym i lepszym wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, aby drastycznie zmniejszyć wpływ ocieplenia bez spowolnienia wzrostu gospodarczego lub zmniejszania ubóstwa.

Raport określa jednoznacznie to, że ludzie są przyczyną globalnego ocieplenia i, że globalna średnia temperatura rośnie i obecnie jest o 0,8°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Czytaj pełną wersję raportu "Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided": http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf

Obecnie Bank Światowy pomaga 130 krajom w podejmowaniu działań w sprawie zmian klimatu. Bank wspiera działania projektów, które pomagają ubogim w ich wyjściu z ubóstwa, powoduje zwiększenie odporności na zmiany klimatu i powoduje zmniejszenie ocieplenia Ziemi np. na skutek redukcji emisji HCFC.

Prezentacja raportu "Turn Down the Heat" odbędzie się 25 stycznia br. w Ministerstwie Środowiska. Spotkanie otworzy Minister Środowiska, Marcin Korolec. Podsumowania prezentacji raportu dokona Podsekretarz Stanu, Beata Jaczewska. Bank Światowy będzie reprezentować koordynator raportu, Mary Barton-Dock. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2013 o godzinie 11:30 w Ministerstwie Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa, sala 324. Prezentacja raportu odbędzie się w języku angielskim \ symultanicznym tłumaczeniem. >>więcej

Dodano 29.01.2013 r.: Raport po konferencji w MŚ