W Polsce zauważalny jest coraz większy rozwój technologii energooszczędnych i pasywnych. Budownictwo to powoli staje się standardem. Wynika to nie tylko z przepisów prawnych, ale również z potrzeb świadomych obywateli. Za niespełna osiem lat na rynku dostępne będą jedynie budynki o „niemal zerowym zużyciu energii”. Przepisy przewidują konsekwentne obniżanie wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne domu aż do 2021 roku. W przypadku ścian oznacza to wzrost grubości izolacji o ok. 2 (od 2014), 4 (od 2017) i 5 (od 2021) cm.

Z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wynika, że od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki musi cechować niemal zerowe zużycie energii. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne i będące ich własnością powinny spełniać te same kryteria po 31 grudnia 2018 r.

Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (DBPiE) jest organizowane dla całego ogółu społeczeństwa, w celu poinformowania o wymogach, jakie będą musiały spełniać budynki od 2021 roku. Najbliższa zmiana zostanie wprowadzona już w 2014 roku. Na konferencji, w której prelegentami będą m.in. przedstawiciele Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego oraz wykładowcy Politechniki Poznańskiej, będzie można dowiedzieć się jakie standardy będą musiały spełniać budynki oraz dlaczego jesteśmy zmuszeni do inwestowania w takie rozwiązania. Przybliżymy technologie, które umożliwiają uzyskanie standardu budynku pasywnego i energooszczędnego oraz poinformujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania. Ponadto odbędą się seminaria prowadzone przez przedstawicieli firm związanych z technologią budownictwa pasywnego i energooszczędnego, na których omówione zostaną szczegółowo poszczególne elementy umożliwiające uzyskanie wymaganego standardu 20-20-20. Poza częścią wykładową zaplanowano ekspozycję firm i instytucji branżowych.

Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego DBPiE

Dzień Budownictwa Pasywnego - program ogólny:
9:00 – 16:00 Konferencja
9:00 – 17:00 Warsztaty
10:00 – 16:00 Seminaria
12:00 – 15:00 Zwiedzanie domku pasywnego wybudowanego na terenie Politechniki Poznańskiej
12:00 – 16:30 Zwiedzanie pasywnego klubu malucha ”CzyToGruszka”
16:30 Losowanie nagród

W programie wydarzenie przewidziane są również:
- Konkursy i quizy z nagrodami
- Zwiedzanie pasywnego klubu malucha ”CzyToGruszka”
- Zwiedzanie domku pasywnego wybudowanego na terenie Politechniki Poznańskiej
- Budowanie kolektora słonecznego
- Badania kamerą termowizyjną
- Warsztaty: „Odzysk ciepła - jak działa rekuperator?”
- Warsztaty: „Budowa kanału wentylacyjnego”
- Oglądanie instalacji solarnej w DS1
- Zabawy edukacyjne dla dzieci

Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego DBPiE dla dzieci

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.dbpie.pl

Dołącz do DPIiE na stronie wydarzenia na Facebooku

Organizatorzy: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej i Politechnika Poznańska


Partner w organizacji: Wielkopolski Dom Pasywny

Patrnat medialny: HVACR.pl