W Polsce zauważalny jest coraz większy rozwój technologii energooszczędnych i pasywnych. W 2020 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo: nowobudowane obiekty bedą musiały spełniać wymogi niskiego zużycia energii. Budowanie domów pasywnych stanie się standardem. Dlatego główną ideą przedsięwzięcia Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (KNIŚ) jest rozpowszechnienie wśród społeczeństwa wiedzy na ten temat.

Podczas Dnia Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (DBPiE) odbędzie się konferencja, w której prelegentami będą przedstawiciele Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego oraz wykładowcy
Politechniki Poznańskiej. Ponadto odbędą się seminaria prowadzone przez przedstawicieli firm związanych z technologią budownictwa pasywnego i energooszczędnego, na których omówione zostaną
szczegółowo poszczególne elementy umożliwiające uzyskanie wymaganego standardu 20-20-20. Poza częścią wykładową zaplanowano ekspozycję firm i instytucji branżowych. Nie zabraknie konkursów i
atrakcji
, takich jak quizy, loteria z nagrodami i składanie wodnego kolektora słonecznego.

Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego 2013 to:

  •     KONFERENCJA, na której prelegentami będą przedstawiciele Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego oraz wykładowcy Politechniki Poznańskiej;
  •     SEMINARIA prowadzone przez przedstawicieli firm związanych z technologią budownictwa pasywnego i energooszczędnego, na których zostaną omówione szczegółowo poszczególne elementy umożliwiające uzyskanie tego standardu;
  •     WYSTAWY FIRM oraz instytucji, które będą mogły doradzić w kwestii wyboru odpowiednich produktów, opłacalności inwestycji oraz możliwości dofinansowania;
  •     KONKURSY i atrakcje, poczynając od quizów, a kończąc na składaniu wodnego kolektora słonecznego;
  •     ZABAWY EDUKACYJNE dla dzieci;
  •     LOSOWANIE NAGRÓD wśród uczestników konferencji i seminariów.

Wstęp wolny! Przedsięwzięcie DBPiE jest wydarzeniem otwartym dla ogółu społeczeństwa, w związku z czym posiada charakter naukowy, edukacyjny i informujący. Na konferencję naukową w ramach DBPiE Organizatorzy zapraszają całe środowisko branży energetycznej, związanej z budownictwem energooszczędnym oraz studentów i mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Koła pod adresem www.knis.put.poznan.pl

Dołącz do DPIiE na stronie wydarzenia na Facebooku

Portal Branżowy HVACR.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.