Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości społecznej na temat odnawialnych źródeł oraz budynków pasywnych i energooszczędnych, poprzez seminaria, warsztaty,  konkursy. Dla dzieci zaplanowano tematyczne zabawy edukacyjne z nagrodami, zaś dla najbardziej zaawansowanych odbywała się konferencja. Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego przyciągnął około 300 gości.

 

Konferencja

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem - uczestniczyło w niej 125, w tym 63 studentów oraz 62 przedstawicieli przedsiębiorstw, uczelni, samorządów oraz osoby prywatne. Prelegentami konferencji były znane osobistości ze świata branży budownictwa energooszczędnego, m.in. prezes i twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej dipl. ing. Günter Schlagowski, Honorowy Prezydent Ambasadorów Budownictwa Pasywnego dr inż. Roman Pieprzyk oraz Kierownik Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki Poznańskiej dr inż. Andrzej Górka.  Omawiano  m.in. rozwój budownictwa energooszczędnego w Europie, efektywność energetyczną i szczelność budynków, instalacje grzewcze i termomodernizację oraz znaczenie tematyki dla rozwoju gospodarczego regionu, możliwości dofinansowań oraz rolę architekta w procesie projektowania. Po każdej prezentacji toczyły się żywe dyskusje.

 

Warsztaty i konkursy

Odbyło się 6 różnych warsztatów, w których wzięło udział 160 osób. Można było uczestniczyć m.in. w budowie wodnego kolektora słonecznego oraz spróbować swoich sił w składaniu kanału wentylacyjnego na czas. Sponsorzy zapewnili drobne upominki dla uczestników. Można było wziąć udział w teście szczelności w szkoleniowym domku pasywnym, znajdującym się na terenie Politechniki Poznańskiej oraz obejrzeć instalację solarną w jednym z akademików znajdującym się na terenie kampusu. Odbyły się także warsztaty z kamerą termowizyjną oraz badanie sprawności i pokazanie działania rekuperatora do odzysku ciepła z powietrza. Ostatni warsztat odbywał się na jednej z hal Politechniki Poznańskiej, w której na co dzień odbywają się laboratoria.

 

Zwiedzanie

Na zwiedzanie kawiarni z salą warsztatową „CzyToGruszka” zapisały się łącznie 54 osoby. Wyjazdy odbywały się cyklicznie co 1,5 godziny. Na miejscu znajdowała się Pani architekt Agnieszka Figielek z firmy Pasywny m2, która zaprojektowała budynek, oraz przedstawiciele firmy Steico, którzy opowiadali o rozwiązaniach zastosowanych w tym budynku. Można było na własne oczy obejrzeć budynek o standardzie pasywnym i sprawdzić, jakie  warunki w nim panują.

Podczas zwiedzania Szkoleniowego Domku Pasywnego, wybudowanego przy Politechnice Poznańskiej, uczestnicy mieli możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej. Dr inż. Roman Pieprzyk w klarowny sposób wyjaśnił budowę, zasadę działania oraz zastosowane rozwiązania techniczne, wskazując najważniejsze cechy, charakterystyczne dla tego rodzaju budownictwa.

 

Seminaria

W seminariach wzięło udział 80 studentów oraz 11 osób reprezentujących firmy. Na przykładach konkretnych produktów omówiono technologie, które umożliwiają uzyskanie standardu pasywnego. Można było poznać najczęściej spotykane problemy użytkowników, które można rozwiązać za pomocą termowizji czy aktywnego chłodzenia przy użyciu rewersyjnych pomp ciepła. Można było poznać innowacyjny projekt budowy pokazowego budynku niskoenergetycznego, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i systemu zarządzania budynkiem. Można było porówać wady i zalety konkretnych systemów.

 

Opinie i ciąg dalszy

Ze względu na zainteresowanie i pozytywne opinie, przedsięwzięcie będzie miało charakter cykliczny. Prawdopodobnie od przyszłego roku będzie trwało dwa dni.

„Byle do następnego razu.” - student kierunku Budownictwo na Politechnice Poznańskiej.

Było bardzo ciekawie.” - student kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej.

„Cieszę się, że mogłem dzisiaj uczestniczyć w tym wydarzeniu, że niejako wróciłem na Politechnikę Poznańską.” -  Honorowy Prezydent Ambasadorów Budownictwa Pasywnego dr inż. Roman Pieprzyk.

„Uważam, że to jest bardzo dobrze zrobione przez koło naukowe.” - Prezes i twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej dipl. ing. Günter Schlagowski.

 

Statystyki:Oznaczenia:
PP – Politechnika Poznańska
PW – Politechnika Wrocławska
AGH – Akademia Górniczo – Hutnicza
UE – Uniwersytet Ekonomiczny
UP – Uniwersytet Przyrodniczy