Celem przejęcia firmy jest połączenie silnej marki eksperckiej firmy Recair w Finlandii z globalnym know-how firmy Daikin. Przejęcie ma nastąpić 1 listopada 2018 r.

Umowę nabycia akcji, bazy klientów i personelu firmy chłodniczej Recair już podpisano. Recair oprócz dystrybucji produktów grzewczych i chłodniczych firmy Daikin oferuje także produkty firmy Sabiana i Stulz. Po sfinalizowaniu umowy nabycia aktywów aktywa te zostaną włączone do biura sprzedaży Daikin Finland, które będzie działać z obecnej lokalizacji Recair Oy w Vantaa i nadal rozwijać swoją sprzedaż w Finlandii pod własną nazwą.

Źródło: www.recair.fi