Podobnie jak w przypadku poprzedników, nowe detektory nadają się do pracy w supermarketach, w zakładach przetwórstwa spożywczego, w chłodniach czy w zastosowaniach specjalnych, przy czym zawierają kilka istotnych ulepszeń.

Krótki czas odpowiedzi, szeroki zakres pomiarowy, bezpieczeństwo

Nowa seria wykrywaczy cechuje się tak samo sprawdzoną niezawodnością, zgodnością z normami i bezpieczeństwem, ale w porównaniu z poprzednikami posiada znacznie krótszy czas odpowiedzi, dzięki czemu szybciej alarmuje użytkowników o wyciekach czynnika chłodniczego. Przykładowo, dla wariantu z czujnikiem półprzewodnikowym (DGS-SC) czas odpowiedzi T90 skrócono z 215 do mniej niż 40 sekund. Wykrywacze zapewniają wczesne ostrzeganie i sygnalizowanie krytycznych alarmów.

- Duże wycieki czynnika chłodniczego mogą mieć fatalne następstwa, a detektory pozwalają użytkownikowi spać spokojnie. Dlatego z dumą przedstawiamy nową serię wykrywaczy czynników marki Danfoss, zoptymalizowanych pod kątem nowoczesnych standardów, bezpieczeństwa i wygody użytkowania. – mówi Brian Skov, Product Manager, Danfoss.

Nowy typoszereg wykrywaczy DGS posiada znacznie szerszy zakres pomiarowy. Przykładowo, w wersji z czujnikiem na podczerwień (DGS-IR) dwukrotnie podniesiono górną granicę wykrywalności z 10 000 do 20 000 ppm. Co więcej, do detektora nowej serii można łatwo podłączyć zewnętrzny przycisk testu, pozwalający użytkownikowi bezpieczne i wygodne zdalne sprawdzenie sprawności wykrywacza przed wejściem do chronionej strefy.

Uruchomienie w trybie „podłącz i używaj” oraz łatwa integracja układu

Dzięki zupełnie nowej platformie cyfrowej wykrywacze DGS nowej serii są łatwe w instalacji i użytkowaniu. Można je w prosty sposób zintegrować z układami automatyki ADAP-KOOL® firmy Danfoss za pośrednictwem łącza RS485 Modbus. Dzięki temu użytkownik zyskuje za pośrednictwem modułu Danfoss System Manager stały zdalny dostęp do takich informacji jak mierzone parametry, nastawy i alarmy. Oprogramowanie jest zgodne ze standardami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL II według normy EN 61508.

Użytkownik posiada dostęp do danych kontrolnych i serwisowych również na miejscu, z wykorzystaniem ręcznego pilota. Umożliwia on dodatkowo kalibrację czujnika w ramach półautomatycznej i przyjaznej procedury, nie wymagającej od użytkownika przestawiania pokręteł ani zworek. Wykrywacze DGS wymagają tylko sporadycznej kalibracji; przykładowo czujnik CO2 musi przejść tę procedurę jedynie raz na 5 lat (należy przy tym zwrócić uwagę na lokalne przepisy).

Głowice czujników podłączone są do wykrywaczy za pośrednictwem wtyków, co daje możliwość szybkiej i łatwej ich wymiany na miejscu zainstalowania. Nowa głowica czujnika zostanie wykryta automatycznie i tryb pomiarowy przywrócony będzie również samodzielnie. Ewentualna niezgodność typu nowego elementu zostanie niezwłocznie zasygnalizowana.

Szeroki zestaw czynników chłodniczych – włącznie z propanem – uwzględniony w 5 modelach

Oprócz poszerzenia zakresu i elastyczności nowych wykrywaczy DGS, uproszczeniu uległa też procedura ich zamawiania. Nowy typoszereg obejmuje jedynie 5 modeli, dostosowanych jednak do 15 czynników chłodniczych, włącznie z propanem – w przypadku nowego rodzaju czujnika pellistorowego (DGS-PE). Dostępny jest też pełen wachlarz akcesoriów i części zamiennych, jak głowice czujnikowe, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej, osłony przed bryzgami, zestawy do podłączenia zdalnego i kanałowego czy wyposażenie do kalibracji. Można nabyć też wariant nisko kosztowy, pozbawiony brzęczyka i lampki sygnalizacyjnej.