Danfoss Turbocor Compressors zajmuje się projektowaniem, testowaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek sprężarek o zmiennej prędkości obrotowej, o wydajności chłodniczej od 260 do 700 kW, które są przede wszytkim wykorzystywane w dużych systemach klimatyzacyjnych.

Dzięki pełnemu przejęciu Turbocor, Danfoss stanie się globalnym liderem w produkcji sprężarek.

Spiralne inwerterowe sprężarki Danfoss są stosowane w takich systemach klimatyzacyjnych jak rooftopy, chillery, klimatyzacji obiektów informatycznych, systemach VRF. Przejęcie Danfoss Turbocor umocni wiodącą pozycję Danfoss na rynku technologii komercyjnych sprężarek o zmiennej prędkości.

Danfoss compressors

Obecnie zainstalowano 32.000 wysokowydajnych sprężarek Danfoss Turbocor, dzięki którym już ograniczono emisję CO2 o ponad 1.500.000 ton. Sprężarka odśrodkowa przyczynia się do mniejszych rachunków za energię, dzięki swej wysokiej efektywności. Specjalny system łożysk opartych na magnesach stałych umożliwia unoszenie wału sprężarki w polu magnetycznym, co eliminuje pobór mocy związanej z pokonywaniem siły tarcia oraz konieczności stosowania oleju w układzie chłodniczym. Praca sprężarki bez oleju to również mniejsza złożoność układu chłodniczego i jego mniejsze koszty.

Więcej informacji o przejęciu Turbocor przez Danfoss na stronie: http://www.danfoss.com/Poland/NewsAndEvents/News/Danfoss-przejmuje-reszte-udziaow-w-Danfoss-Turbocor-Compressors/D4561733-70A9-42B7-89A3-1D71431C626A.html