6 września 2013 r. została opublikowana w języku polskim  Dyrektywa dotycząca Ecodesignu i etykietowania energetycznego urządzeń. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych w ciągu ostatnich lat aktywnie uczestniczyło w ramach tzw. konsultacji społecznych prowadzonych przez Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki w dyskusji na temat treści i sformułowań ww aktu prawnego.

W załączniku znajduje się pismo zawierające treść oficjalnego stanowiska SPIUG w sprawie etykietowania i Ecodesignu.