Jak co kwartał, Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych opublikowało raport na temat sektora instalacyjnego w oparciu o sektor budowlany i dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Według danych GUS dotyczących budownictwa mieszkaniowego, aktywność inwestycyjna od I kwartału 2013 roku utrzymuje się na zaniżonym lecz stabilnym poziomie. Efektem tego jest dalszy ciąg spowolnienia aktywności gospodarczej, szczególnie widocznej w branży deweloperskiej, buowlanej i instalacyjno-grzewczej. Dane GUSu z pierwszego półroccza 2013 świadczą o istotnym ograniczeniu działalności gospodarczej inwestorów na rynku mieszkaniowym, wynikającym z obaw o stan koniunktury gospodarczej w następnych miesiącach. Odnotowano jednak umiarkowany optymizm, będący następstwem coraz lepszych, zadowalających wyników sprzedażowych dużych firm deweloperskich. Z tego powodu rezerwa deweloperów w stosunku do rozpoczynania nowych inwestycji, wymuszona przez wyniki osłabienia gospodarczego, a w końcu nadpodaż mieszkań, powinna w drugiej połowie roku ustępować miejsca stopniowemu wzrostowi aktywności inwestycyjnej, potwierdzając średnioterminowe perspektywy ożywienia koniunktury budownictwa mieszkaniowego. Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację pod względem liczby oddawanych do użytkowania mieszkań w skali roku. W nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej można się spodziewać dalszych stopniowych spadek, jednak już nie tak spektakularnych jak w ostatnich miesiącach. W przypadku deweloperów już jest on widoczny, na razie jednak przybywa oddawanych inwestycji, realizowanych przez inwestorów indywidualnych, co równoważy ten ubytek. Należy tutaj dodać, że łącznie ponad 8 mld zł zamierza przeznaczyć rząd na wspieranie budownictwa mieszkaniowego w nowych programach "Mieszkanie dla Młodych" i tanich mieszkań na wynajem. Kwota ta ma być rozłożona na 5 lat, ale niestety w najbardziej kryzysowym roku 2013 na rynek nie trafi z niej ani złotówka.
Spadek liczby nowych projektów inwestycyjnych widoczny jest już od roku. Osłabienie tendencji negatywnych pozwala mieć nadzieję, że może być tylko lepiej, chociaż spadek rozpoczynanych budów i pozwoleń na budowę, będzie miało swój wpływ na branżę budowlaną i instalacyjno-grzewczą w najbliższych dwóch latach, jeżeli nie zmienią się nastroje konsumenckie klientów ostatecznych.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu "Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w II kwartale 2013 r."