Efekt Coanda - zjawisko fizyczne polegające na tym, iż strumień gazu lub płynu ma tendencje do przylegania do najbliżej znajdującej się powierzchni np. ściany lub innej przegrody. Efekt nazwany od nazwiska odkrywcy - rumuńskiego inżyniera Henri Coanda w 1934 r. Efekt Coanda wykorzystuje się m.in. do konstruowania hydrokinetycznych elementów sterujących.

Efekt Coanda

Efekt Coanda

Zjawisko Coanda ma też zastosowanie w konstrukcji i działaniu nawiewników liniowych - powietrze wypływając z nawiewnika z pewną prędkością wzdłuż powierzchni sufitu, powoduje powstanie strefy podciśnienia i "przyklejenie się" strumienia do sufitu oraz "podmieszanie" powietrza z pomieszczenia. Zjawisko to umożliwia wymieszanie się zimnego powietrza z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem do strefy pracy - powietrze ma uśrednioną temperaturę oraz mniejszą prędkość (rys. 2).

rys. 2 - źródło Trane

Więcej o efekcie Coanda:
http://www.flugtheorie.de/19COANDA.HTM
http://www.rexresearch.com/coanda/1coanda.htm
http://jnaudin.free.fr/html/coanda.htm
http://www.sciencetoymaker.org/balloon/links.html


Henri CoandaHenri Coanda (1885-1972), rumuński inżynier i konstruktor lotniczy. Coandă był jednym z pionierów lotnictwa oraz konstruktorem pierwszego samolotu odrzutowego.
Urodził się w Bukareszcie i tam też ukończył akademię wojskową jako oficer artylerii. Naukę kontynuował w Niemczech i Belgii. W 1908 powrócił do Rumunii i tam przez krótki czas służył w wojsku, lecz wkrótce porzucił służbę i w 1909 podjął studia we Francji na nowo powstałej Wyższej Szkole Inżynierów Lotniczych (École Nationale Superieure d'Ingenieurs en Construction Aeronautique) w Paryżu, którą ukończył w 1910.
Po przeprowadzeniu dużej liczby badań oraz pionierskich eksperymentów w tunelu aerodynamicznym odkrył nowy efekt aerodynamiczny nazwany później efektem Coandy. W 1910 skonstruował zaś samolot znany jako "Coanda 1910". W samolocie tym silnik tłokowy napędzał sprężarkę, która pompowała powietrze do dwóch komór spalania, gdzie następował zapłon paliwa. Była to niedoskonała konstrukcja, lecz jednocześnie był to pierwszy samolot odrzutowy, napędzany energią gazów wylotowych. Coanda zademonstrował go publicznie na 2. Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu. Samolot ten rozbił się po starcie na skutek utraty kontroli podczas swojego pierwszego lotu 16 grudnia 1910. Oblatujący go Coanda wyszedł z katastrofy bez większych obrażeń. Po tym, zarzucił rozwój samolotu odrzutowego...
Więcej o Henri Coanda:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henri_Coanda
http://www.flanagan-forschung.de/Langlebigkeit/Dr__Coanda/dr__coanda.html
http://www.allstar.fiu.edu/aero/coanda.htm