Ten zestaw propozycji ma na celu przygotowanie polityki UE w zakresie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu, budynków i opodatkowania do celu polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Pierwsza część pakietu "Fit for 55" zawiera propozycje wprowadzenia lub rewizji 16 różnych polityk. W przypadku branży HVAC i budynków w ogóle, najistotniejszymi – ale nie ograniczającymi się do tego – propozycjami politycznymi są rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor budowlany oraz zmiany dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i energii odnawialnej w celu dalszej dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenie w ramach strategii Renovation Wave. Inną ważną propozycją byłoby wprowadzenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego, którego jednym z głównych celów jest walka z ubóstwem energetycznym wśród gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Pakietowi propozycji towarzyszy komunikat Komisji wyjaśniający potrzebę tego pakietu oraz jego cele i wdrażanie.

Druga część pakietu "Fit for 55" ma zostać opublikowana jeszcze w tym roku, a wśród nich Komisja opublikuje swój wniosek dotyczący trzeciej rewizji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD).

Wiecej iformacji na stronie REHVA: https://www.rehva.eu/news/article/fit-for-55-first-part-published