W roczniku GUS m.in. porównanie emisji gazów cieplarnianych w Polsce i pozostałych krajach UE według sektorów w 2010 r.

Emisja gazów cieplarnianych według sektorów w 2010 r.

Folder w PDF - do pobrania ze strony Głównego Urzędu Statystycznego