IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła odbędzie się 22 września 2015 roku podczas targów RENEXPO w halach targowych warszawskiego EXPO XXI i potrwa przez cały dzień (od 9 do 17). Tematyka - skierowana zarówno do branży, jak i inwestorów, a tak naprawdę do wszystkich zainteresowanych problemami energetyki cieplnej - jest bardzo zróżnicowana, a przykładowe zagadnienia to:

  • Rozwój energetyki z dominacją OZE w analizie do 2050 na przykładzie Niemiec. Wystąpi prof. Hans Martin Henning – ISE Fraunhofer. Wyniki analiz zostaną przedstawione po raz pierwszy w Polsce!
  • Mapa drogowa ciepła z OZE w Polsce do 2030 roku - premiera prognozy rozwoju urządzeń grzewczych korzystających z OZE dla budynków jednorodzinnych w Polsce.
  • Pompy ciepła – efektywność z klasą. Jak wprowadzany w całej Europie wymóg przedstawiania klas energetycznych urządzeń grzewczych wpłynie na branżę pomp ciepła?
  • Wyniki badań Instytutu Fraunhofera ISE nad efektywnością pomp ciepła
  • Polski standard jakości wody dla urządzeń grzewczych (VDI 2035)
  • Analiza zastosowania różnych urządzeń grzewczych w budynku jednorodzinnym wg WT 2017 i WT 2021
  • Nowe wytyczne dolnych źródeł – VDI 4060 oraz projekt Thermo Map
  • Nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą OZE

W trakcie Kongresu PORT PC odbędą się także panele dyskusyjne - będzie można nie tylko posłuchać dyskutantów, ale i u źródła uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytanie.

Udział w Kongresie jest odpłatny (pełna stawka to 300 zł netto, są zniżki np. za rejestrację do 15 sierpnia lub dla studentów).

pełen program

rejestracja

Źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”