Projekt nr FSS/2014/HEI/W/0078 nosi tytuł Zintegrowane kształcenie z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. Zadanie to obejmuje realizację jednej edycji dwusemestralnych specjalistycznych studiów podyplomowych POMPY CIEPŁA I MAGAZYNOWANIE ENERGII CIEPŁA. W studiach ma uczestniczyć min. 20 osób - zapraszamy do rejestracji, bo zostały jeszcze ostanie wolne miejsca.

Wykładowcami na studiach podyplomowych będą nauczyciele akademiccy UTP Byd­goszcz oraz specjaliści z firm i stowarzyszeń w branży pompy ciepła i magazynowania energii ciepła.

Ważne informacje dla zainteresowanych:

  • studia nieodpłatne;
  • czas trwania zajęć: czerwiec 2015 - maj 2016;
  • formuła: zjazdy weekendowe.
  • program studiów: 200 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń projek­tów i laboratoriów;
  • praca końcowa: samodzielne opracowanie, pod kierunkiem promotora, wybranego tematu praktycznego z zakresu pomp ciepła, instalacji hybrydowych (PV + PC itp.) oraz magazynowania energii ciepła. 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Rektora UTP Bydgoszcz. Absolwenci mają dużą szansę na istotne zmiany w swej karierze zawodowej. W 2014 roku polski rynek pomp ciepła wzrósł o 7% w stosunku do wyników z roku poprzedniego, wzrost odnotowują prawie wszystkie typy pomp ciepła. Rynek rozwija się harmonijnie i rośnie zapotrzebowanie na specjalistów.

 

Zgłoszenia i więcej informacji:

mgr Marta Magulska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Technik Wytwarzania

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

tel.: 52 340 82 55

e-mail: marta.magulska@utp.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

Ramowy plan studiów