Koło Naukowe BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 października 2017 r. 

Zakres tematyczny

Podstawowym celem konferencji jest przegląd i charakterystyka współczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych współczesnego budownictwa oraz wymiana i prezentacja poglądów środowiska akademickiego z praktykami w zakresie projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych. Zakres tematyczny obejmuje: 

  • współczesne budownictwo ogólne,
  • współczesne rozwiązania materiałowe w budownictwie,
  • współczesne rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie,
  • budownictwo komunikacyjne,
  • budownictwo niskoenergetyczne,
  • budownictwo ekologiczne.

Tegoroczna konferencja organizowana jest w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Udział i zgłoszenia

Udział w konferencji jest odpłatny - koszt wynosi 300 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca, natomiast kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony organizatora.

Najnowsze informacje o konferencji dostępne są na profilu organizatora.