Unijna Dyrektywa o OZE ma na celu mi.in. zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały czas na wprowadzenie przepisów Dyrektywy do 5 grudnia 2010 r. W związku z niedopełnieniem tego obowiązku przez Cypr i Polskę, Komisja Europejska pozwała te kraje do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja określiła stawki dziennych kar pieniężnych dla Polski - w wysokości 133228,80 euro, dla Cypru zaś 11404,80 euro.

Więcej na ten temat: http://ec.europa.eu/polska/news/130321_energia_pl.htm