Tradycyjnie już podczas wystawy Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja organizowany jest Konkurs na Najciekawszy Produkt wystawy. O tytuł "2013" ubiegały się zgłoszone przez Wystawców FWSK 2013 produkty, urządzenia i usługi, które zostały wprowadzone na krajowy rynek w latach 2010-2012 i nie były wcześniej zgłaszane do Konkursu.

Najciekawsze Produkty 2013 zostały wybrane głosami zwiedzających wystawę. Każdy zwiedzający mógł oddać jeden głos wykorzystując w tym celu swoją kartę wstępu oznaczoną indywidualnym numerem. Karty zostały zebrane w czasie trwania wystawy, a drugiego dnia Forum-Salonu, 6 marca o godzinie 13:30, zostały publicznie podliczone.

Produkty, urządzenia i usługi zgłoszone do Konkursu 2013 zostały po raz pierwszy podzielone na trzy kategorie tematyczne: Wentylacja, Klimatyzacja i Bezpieczeństwo pożarowe. Do tegorocznej edycji plebiscytu zakwalifikowały się 44 produkty. Tytuły Najciekawszy Produkt wystawy przyznane w każdej kategorii są równorzędne, a największą ilością oddanych głosów, a tym samym laureatami tytułu "NAJCIEKAWSZY PRODUKT wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2013" zostały:

Kategoria WENTYLACJA:

System regulacji ilości powietrza SmayLab firmy SMAY

Kategoria KLIMATYZACJA:

Kondensacyjny rooftop gazowy z pompą ciepła i rekuperatorem CF-CMP-REKU firmy Omni Scala

Kategoria BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:

System zapobiegający zadymieniu klatek schodowych i szybów windowych EXIT ZZ firmy aereco wentylacja

Liczba oddanych głosów w kolejnych kategoriach: "wentylacja" - 82 głosy; "klimatyzacja" - 48 głosów i "bezpieczeństwo pożarowe" - 162 głosy.

Konkurs na Najciekawszy Produkt FW-SK 2013 organizowany jest przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW).

Tradycyjnie podczas targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja przeprowadzono sondaż o honorowy tytuł „Branża nas lubi”. Tytuł i dyplom w sondażu 2013 otrzymała krakowska firma SMAY. Gratulujemy!

 

Poniżej - fotoreportaż redakcji HVACR.pl z targów Forum Wentylacja 2013: