Seminaria trwają przez oba dni targów od godz. 9.00 do 17.00 (wtorek) i od 9.00 do 16.00 (środa) i obejmą następujące bloki tematyczne:


PRZEPISY I NORMY

Nowe obowiązki znakowania wyrobów wentylacyjnych; Nowa norma EN 16798; Wskaźnik EP a instalacje wentylacyjne; Efektywność energetyczna systemu wentylacji; Nowa klasyfikacja filtrów do wentylacji ogólnej wg normy EN-ISO 16890


ENERGIA W KLIMATYZACJI

Wykorzystanie energii w budynku biurowym – założenia na etapie projektowania; Free-cooling w obiektach data center; systemy stało i zmiennoprzepływowe w systemach klimatyzacyjnych; uszczelnienia w systemach wentylacyjnych; efektywność energetyczna pomp ciepła; Fluid Desk Partshelf24.com


WENTYLACJA POŻAROWA

Wymagania przepisów w zakresie oddymiania i zabezpieczania przed zadymieniem klatek schodowych i zasady projektowania systemów oddymiania klatek schodowych wg wytycznych CNBOP; Zasady projektowania systemów zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych na podstawie normy PN-EN 12101-6 ; Wnioski z badań porównawczych systemów wentylacji pożarowej klatek schodowych na podstawie badań Politechniki Łódzkiej; Oddymianie i zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w aspektach projektowych; Zastosowanie kurtyn powietrznych do wydzielania nietypowych klatek schodowych.


INSTALACJE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

Najczęstsze problemy eksploatacyjne instalacji HVAC na salach operacyjnych na podstawie modelu obliczeniowego; Praktyczne wykorzystanie „Wytycznych projektowania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” jako skutecznego narzędzia do wykonania instalacji klimatyzacji w nowoczesnej klinice ortopedycznej; Certyfikacja central higienicznych.

 

WARSZTATY CHŁODNICZE

Seminarium przygotowane we współpracy z PROZON Fundacją Ochrony Klimatu

 

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

Seminarium przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

Użytkowanie lokali mieszkalnych pod względem wentylacji w pomieszczeniach; Podstawowe informacje o produktach spalania; Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkalnym; Renowacje przewodów kominowych; Siły natury w służbie wentylacji

 

PRAKTYKA PROJEKTOWA

Nowy etap wymagań i praktyczne aspekty dyrektywy Ecodesign; Projektowanie, rozruch i eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej w zgodzie z aktualnymi normami i przepisami; Rozwiązania projektowe i eksploatacja przestrzeni biurowych typu open space; Wentylacja hal produkcyjnych z dużymi zyskami ciepła


PREZENTACJE TECHNICZNE WYSTAWCÓW

AERECO WENTYLACJA, HARMANN POLSKA, TROX BSH TECHNIK, VENTURE INDUSTRIES, KLIMOR, ALFACO POLSKA, ACTION ENERGY, LINDAB, SCROL, VENTIA, ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI, ARMACELL, DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND, FREE POLSKA, COOL, ELEKTRONIKA SA, BELIMO SIŁOWNIKI, SOLAR NATURALNA ENERGIA, HTS POLSKA.

 

Godzinowy program seminariów