Grupa LU-VE dostarczyła urządzenia CO2 do chłodzenia największego magazynu żywności w Rosji. Włoski koncern międzynarodowy, notowany na giełdzie MTA w Mediolanie i jeden z największych na świecie producentów wymienników ciepła chłodzonych powietrzem, otrzymał zamówienie na projekt i montaż układu chłodzenia CO2 od Maersk - największego na świecie właściciela statków handlowych.

Maersk z siedzibą w Kopenhadze z ponad 100 000 pracowników działa w sektorach transportu morskiego, energetyki i budowy statków. Oprócz bycia liderem w transporcie żywności w warunkach chłodniczych, firma zbudowała w Sankt Petersburgu centrum logistyczne do konserwacji owoców, warzyw i innych towarów łatwo psujących się (świeżych i mrożonych). Konstrukcja, zbudowana w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie energooszczędne, ma powierzchnię 23 700 m2 z magazynem na 50000 ton i jest w stanie obsłużyć 200 ciężarówek dziennie.

Centrum logistyczne jest wyposażone w trzy obszary o różnych temperaturach (+13 °, +6 ° i -25 °) i jest największą rosyjską strukturą wykorzystującą do chłodzenia dwutlenek węgla (CO2). Chłodnice Value Defender (produkowane w zakładzie Lipestk w Rosji) gwarantują znaczne oszczędności energii dzięki odzyskowi ciepła sprężania czynnika chłodniczego i są instalowane w chłodniach o niskiej i średniej temperaturze. Skraplacze to modele „Big Giant”, produkowane w Uboldo (Włochy), wyposażone w elektroniczne silniki minimalizujące zużycie energii. Centrum w Petersburgu powstało we współpracy z lokalnym partnerem Ingenium, specjalizującym się w budowie kompleksów rolno-spożywczych, centrów logistycznych i handlowych o niewielkim wpływie na środowisko.

Troska o środowisko zawsze była jedną z cech wyróżniających LU-VE Group, czyniąc ją pionierem w swoim sektorze, coraz częściej wykorzystując naturalne płyny chłodnicze (dwutlenek węgla, amoniak i węglowodory HC) o zerowym lub znacznie zmniejszonym ODP (Potencjał niszczenia warstwy ozonowej) oraz GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). W 2004 roku Grupa była pionierem w wykorzystaniu CO2, budując pierwszy zakład transkrytyczny w Europie. Dziś - wspólnie z innymi innowacyjnymi firmami - LU-VE pracuje nad projektem przesunięcia „równika CO2” i uczynienia tego rozwiązania wydajnym nawet w takich rejonach świata (jak Indie i Bliski Wschód), gdzie wcześniej warunki klimatyczne uniemożliwiały wykorzystanie tej technologii.

Matteo Liberali, dyrektor generalny LU-VE Group, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni, że przyczyniliśmy się do budowy centrum logistycznego Maersk, które jest największym, jakie kiedykolwiek zbudowano w Rosji, w którym zastosowano ekologiczną technologię wykorzystującą dwutlenek węgla, naturalny czynnik chłodniczy z niewielkim lub zerowym wpływem na środowisko. Ten zakontraktowany projekt potwierdza nasz rozwój w kraju i dobrą współpracę z naszymi lokalnymi partnerami. Łańcuch chłodniczy jest sektorem strategicznym, ponieważ zapewnia stałą dostępność towarów oraz produktów świeżych lub mrożonych dla społeczeństwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 80% produktów spożywczych wysyłanych do konsumpcji zostało wyprodukowanych lub przetworzonych w zakładach wyposażonych w sprzęt chłodniczy, możemy zrozumieć ogromne znaczenie optymalizacji tych systemów w celu oszczędzania energii. Wyprzedzając swoje czasy, LU-VE opracowuje „ekologiczne” i ekologiczne produkty, a następnie od ponad 15 lat koncentruje się na stosowaniu naturalnych płynów chłodniczych o niewielkim wpływie na środowisko”.