Uczniowie mogą teraz jeszcze lepiej przygotowywać się do pracy w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Kierunki zawodowe cieszą się w placówce dużym zainteresowaniem a ich absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Szkoła podąża za potrzebami ryku pracy i kształci specjalistów. Uczniowie specjalności chłodnictwo-klimatyzacja i elektryk nie maja problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

W szkole powstały dwie ważne pracownie do kształcenia specjalistów. W bydgoskim „elektryku” z nowoczesnych urządzeń korzystać będą uczniowie kierunku Technik chłodnictwa i klimatyzacji. Nowe pracownie wyposażono w układy z zakresu chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Uczniowie mogą zapoznać się z budową i funkcjonowaniem urządzeń i systemów. Znajdziemy tu klimatyzatory, komorę chłodniczą i regał chłodniczy.

Od 2008 roku szkoła kształciła techników elektryków o specjalizacji chłodnictwo i klimatyzacja. Kierunek „chłodnictwo i klimatyzacja” powstał w placówce w 2015 roku. Powstały wówczas dwie klasy profilowe, w których uczy się 60 młodych ludzi. Kolejnym krokiem było zapewnienie odpowiedniej i nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Pracownie kosztowały 1,2 miliona złotych. Dofinansowanie na wyposażenie sal pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – tytuł projektu „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy etap I. Powstanie pracowni było możliwe także dzięki wsparciu merytorycznemu firm branży chłodniczo-klimatyzacyjnej, pomocy Miasta Bydgoszczy jako beneficjenta projektu oraz Kuratorium Oświaty.

Na uroczystości otwarcia pracowni obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, kuratora oświaty, szkół i uczelni wyższych z całej Polski kształcących w specjalizacji chłodnictwa i klimatyzacji oraz pracodawców współpracujących z Technikum Elektryczno-Energetycznym. Listy gratulacyjne przesłali m.in. Minister Edukacji Narodowej, Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Strona www szkoły: www.zselek.pl

Wiecej zdjęć na naszej stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/HVACRpl/posts/1648733511887591