Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:
- zarejestrować się internetowo www.zapisy.pw.edu.pl,
- terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
- złożyć wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji,
- poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej,
- odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
- dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

Zgłoszenia kandydtów i kandydatek przyjmowane są w terminie od 9 stycznia do 4 lutego 2019 r.

Dokumenty na studia stacjonarne II-go stopnia należy składać w Dziekanacie Wydziału MEiL.

Egzamin kwalfikacyjny, który odbędzie się w połowie lutego 2019 r., będzie składał się z dwóch części:

1. obejmującej zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań wydziałowych oraz znajomość matematyki i fizyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie matury rozszerzonej;

2. obejmującej zagadnienia wymagane na egzaminie dyplomowym dla studentów pierwszego stopnia na Wydziale MEiL – zakres pytań kierunkowych dla kandydatów na odpowiedni program kształcenia.

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów I-go stopnia na Wydziale MEiL dostępne są na stronie https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Egzaminy-dyplomowe

Więcej informacji o rekrutacji na stronie: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Rekrutacja-na-studia-II-go-stopnia 

 

Chłodnictwo i Klimatyzacja na Wydziale MEiL PW jest prowadzone od lat 70-tych XX wieku. Absolwenci po zakończonych studiach są specjalistami w następujących dziedzinach:

• chłodnictwo,
• klimatyzacja,
• kriogenika,
• wentylacja,
• pompy ciepła,
• energetyka słoneczna,
• trójgeneracja,
• chłód systemowy.

Studia nastawione są w dużej mierze na zajęcia praktyczne umożliwiające absolwentom natychmiastowe rozpoczęcie kariery w branży.

 

Fot. pw.edu.pl