Inspektorzy Ochrony Środowiska Delegatury z Gorzowa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali sprawdzenia zatrzymanego przez Służbę Celną samochodu ciężarowego przewożącego F-gazy z Chin do Polski.

W wyniku oględzin butli i kontroli dokumentów stwierdzono nielegalne wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej butli z czynnikami chłodniczymi stanowiącymi fluorowane gazy bez przyznanego kontyngentu. Zatrzymanym transportem próbowano nielegalnie wprowadzić do obrotu na terenie Unii Europejskiej 1202 butle zawierające 13 768 kg czynnika chłodniczego, tj. 24 526 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zatrzymany przez organ celny transport butli z F-gazami poza kontyngentem podlega procedurze cofnięcia poza obszar Unii Europejskiej lub unieszkodliwienia.

 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Autor: Małgorzata Kowalczyk