Bas Eickhout, europoseł reprezentujący holenderską zieloną lewicę, wystąpił na europejskiej konferencji ATMOsphere, poświęconej naturalnym czynnikom chłodniczym (ATMOsphere Europe 2013, Natural Refrigerants – Solutions for Europe,15-16 października, Bruksela). Kluczowym zagadnieniem, które PE chce forsować, jest całkowity zakaz stosowania HFC w Unii Europejskiej, łącznie z zakazem wprowadzania nowych urządzeń wstępnie napełnionych czynnikiem chłodniczym (pre-charged) i hermetycznie zamkniętych. Jak powiedział Eickhout, nowa propozycja nadal powoduje wiele kontrowersji, szczególnie w zakresie terminów wycofywania HFC.

Rozporządzenie o f-gazach reguluje stosowanie wpływających niekorzystnie na klimat gazów fluorowanych w tym fluorowęglowodorów (HFC), które masowo są stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji, a także w aerozolach, piankach, rozpuszczalnikach i ochronie przeciwpożarowej. Propozycja PE została przegłosowana w czerwcu tego roku, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony producentów czynników HFC oraz środowisk chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Więcej informacji o wycofywaniu HFC w UE

 

Fot. Flickr, Marco d'Itri, na lic. CC BY 2.0.