REHVA - Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations - z siedzibą w Brukseli w Belgii, została założona w 1963 roku. REHVA to wiodąca europejska organizacja zawodowa, której celem jest poprawa zdrowia, komfortu cieplnego i efektywności energetycznej przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu technologii energooszczędnych oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, a także wzmocnienie współpracy między krajowymi i europejskimi stowarzyszeniami działającymi w branży HVAC. Aktualnie zrzesza ponad 110 000 inżynierów z 26 krajów europejskich.

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego REHVA w Pradze w dniach 14-16 czerwca br., został wybrany oficjalnie nowy prezydent profesor Karel Kabele (Czechy), dotychczas pełniący funkcję prezydenta-elekta. Obchodzono także uroczyście 50-lecie istnienia stowarzyszenia. W tych dniach w Pradze odbywała się także Międzynarodowa Konferencja Clima 2013. Oprócz sesji naukowych, w których przedstawiono ponad 700 prac naukowych z całego świata, w czasie konferencji zorganizowano 27 seminariów i sesji roboczych.

Członkiem REHVA mogą zostać organizacje, stowarzyszenia i instytucje z każdego kraju w Europie, które zrzeszają inżynierów HVAC lub związane są z ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją poprzez naukę lub praktykę. Aby zostać członkiem REHVA należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do biura REHVA drogą mail info@rehva.eu lub faksem +32 2 512 90 62.

Źródło: www.rehva.eu