Władze "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców (KFCh) podjęły decyzję, że tegoroczne Walne Zebranie Członków KFCh odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. Nie ustalono jeszcze miejsca spotkania, lecz prawdopodobnie będzie ono w rejonie małopolski.
W imieniu KFCh, prosimy Członków Związku o uwzględnienie daty zebrania w swoich terminarzach. Szczegółowe informacje o spotkaniu będą przesłane Członkom KFCh z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy widzieliście juz nową stronę www KFCh? Zapraszamy: www.kfch.pl

 

O KFCh
"Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców jest największą organizacją firm sektora chłodniczego w Polsce, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm poszukujących płaszczyzny współpracy w celu wymiany doświadczeń i promocji najlepszych praktyk biznesowych oraz technicznych. KFCh współpracuje z ośrodkami decyzyjnymi w naszym kraju i Unii Europejskiej oraz z europejskimi i światowymi stowarzyszeniami branżowymi sektora chłodniczego, a także z ośrodkami akademickimi i centrami szkoleniowymi. KFCh reprezentuje środowisko firm chłodniczych, zrzeszając ponad 120 przedsiębiorstw. Wśród Członków Związku są firmy instalacyjne, serwisowe, handlowe oraz producenci i hurtownicy z całej Polski. Ponad 70% firm-członków KFCh to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), łącznie zatrudniające około 3.000 osób, których łączne obroty przekraczają miliard złotych.