Daikin VRV IV jest urządzeniem z pompą ciepła przeznaczoną do klimatzyzacji, wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych oraz istniejących już budynkach komercyjnych.

Czwarta generacja VRV Daikina niezaprzeczalnie wyznacza nowy trend w komforcie montażu, użytkowania, sterowania i kontroli przy parametrach sezonowej wydajności do 7,53 uzyskanym dzięki:

-  zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego VRT,

- ciągłemu ogrzewaniu pompą ciepła, nawet podczas procesu odszraniania,

- zastosowaniu konfiguratora VRV, czyli oprogramowania wspomagającego instalatorów i użytkowników,

Rewolucyjny układ sterowania zmienną temperaturą czynnika chłodniczego (VRT - Variable Refrigerant Temperature) automatycznie dostosowuje system VRV do wymagań konkretnego budynku pod względem komfortu i efektywności, co radykalnie redukuje bieżące koszty eksploatacji. Funkcja VRT pozwala na ustawienie jednego z trzech zaprogramowanych trybów pracy systemu: automatycznego, wysokiej czułości lub podstawowego. Poprzez te wstępne ustawienia użytkownik wybiera optymalizację systemu ukierunkowaną na wymaganą przez niego równowagę pomiędzy komfortem i efektywnością.
 

VRV IV tryby pracy

W trybie automatycznym system dąży do maksymalnej efektywności w ciągu większości roku oraz wyższej szybkości reakcji w najgorętsze dni. Zapewnia to ciągły komfort i 25% wzrost sprawności sezonowej.

VRV IV wyznacza nowy standard w dziedzinie komfortu ogrzewania: zapewnia ciągłe grzanie nawet w trybie odszraniania. Jest to odpowiedź dla znanych niedogodności stosowania pompy ciepła jako jedynego źródła ogrzewania w budynku, czyli czasowego obnżenia temperatury w budynku spowodowanego odwróceniem cyklu chłodniczego w celu roztopienia nagromadzonego lodu (odszranianie).
 

VRV IV pompa z ciągłym ogrzewaniem

Konfigurator VRV jest zaawansowanym oprogramowaniem, które umożliwia łatwe konfigurowanie i uruchomienie systemu. W przypadku, gdy inwestor posiada kilka budynków w różnych lokalizacjach, można zarządzać dokładnie wieloma systemami rozmieszczonymi w wielu lokalizacjach w taki sam sposób, uzyskując dzięki temu uproszczenie wprowadzania nastaw dla kluczowych klientów. Konfigurator umożliwia również odzyskanie początkowych ustawień pracy agregatów zewnętrznych. Dzięki zaprogramowanemu konfiguratorowi VRV potrzeba mniej czasu na
uruchomienie systemu, jego serwis i kontrolę!

Nowy zintegrowany układ sterowania klimatem Total solution Daikin VRV® zapewnia bazę dla projektowania i konserwacji systemu. Rozwiązanie to można wykorzystać do kontrolowania aż do 50% zużycia energii przez budynek, co pozwala na olbrzymi potencjał oszczędności kosztów.

Razem z VRV IV Daikin wprowadza na rynek nowy inteligentny sterownik dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika i zaprogramowanymi narzędziami zarządzania energią - dla redukcji kosztów eksploatacji w całym budynku. Steruje i zarządza on wszystkimi urządzeniami Daikin, pozwala również na sterowanie oświetleniem, pompami i innymi elementami technicznymi budynku wykorzystując automatykę WAGO. Wszystkie funkcje sterownika są dostępne poprzez ekran dotykowy lub interfejs internetowy.

Daikin - inteligentny sterownik dotykowy

Urządzenia VRV IV zapewniają pracę w temperaturach zewnętrznych -25°C do +52°C.

Pierwsza w Polsce oficjalna prezentacja systemu VRV IV miała miejsce w Warszawie podczas spotkania Future 4 Build (08-09.12.2012, Expo XXI). Nowe jednostki IV VRV pompa ciepła będą dostępne w ofercie Daikin od stycznia 2013 r.

Zestawienie kombinacji agregatów zewnętrznych VRV IV pompa ciepła oraz wiecej szczegółów:

- w pliku pdf

- na stronie www.daikin.pl/vrv-iv

- na załączonych poniżej filmach: