Raport „Pierwszy krajowy spis powszechnych włoskich technologii alternatywnych HFC” jest wynikiem współpracy włoskiego Ministerstwa Środowiska, Lądu i Morza (IMELS) i Instytutu Ochrony Środowiska i Badań Naukowych (ISPRA) oraz agencji regionalnych dla ochrony środowiska.

Raport obejmuje sześć sektorów - chłodnictwo, klimatyzację, pianki, stałe systemy przeciwpożarowe, aerozole i szkolenia. Większość odpowiadających w ankiecie firm (11) działa w sektorze chłodnictwa. W sektorze klimatyzacji i pianki udzieliło odpowiedzi jedno przedsiębiorstwo; w ochronie przeciwpożarowej dwie firmy; aw aerozolach brak.

Badanie wykazało, że we Włoszech jest 17 firm oferujących technologie wykorzystujące alternatywy HFC w komercyjnym sektorze chłodniczym. Lista obejmuje dużych graczy na rynku europejskim dla jednostek autonomicznych (Carel, Arneg, Epta, Dorin i LU-VE) oraz dla systemów centralnych (Arneg, Carel, Dorin, Epta, LU-VE, DGM, ENEX, EUROKLIMAT, NOVA FRIGOR i SIAD).

Raport stwierdza, że ​​główny wkład Włoch w rozwój nowych technologii chłodniczych leży w projektowaniu urządzeń i wytwarzaniu naturalnych rozwiązań, w tym węglowodorów i CO2. Dochodzi do wniosku, że wiedza ta prawdopodobnie wynika z długiej tradycji kraju jako producenta i eksportera maszyn.

W raporcie wspomniano również o systemach pełnej efektywności transkrytycznej (FTE) firmy Epta jako przykładu opatentowanego włoskiego projektu, który zwiększa wydajność transkrytycznych systemów CO2 i otwiera ich zastosowanie w cieplejszym klimacie. Ta nowa opcja jest możliwa dzięki obniżeniu temperatury tłoczenia ze sprężarek średniotemperaturowych FTE poprzez zalanie parowników. Rozwiązanie FTE „pozwoliło na zastosowanie transkrytycznego wzmacniacza CO2 na wszystkich szerokościach geograficznych Europy, umożliwiając wysoką efektywność energetyczną w dowolnej temperaturze i zastosowanie dla wszystkich rozmiarów magazynów” - czytamy w raporcie.

Włochy mają długą tradycję stosowania węglowodorów w małych niezależnych urządzeniach klimatyzacyjnych, przy czym De'Longhi jako pierwszy wyprodukował przenośny zespół na propan AC „Pinguino” w 1985 roku. EUROKLIMAT był cytowany w sektorze klimatyzacji za agregaty wody lodowej na propan.

Włoskie przepisy dotyczące stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych w budynkach nie dotyczą stosowania A2L, określonych jako mające niską palność. Raport stanowi, że stanowi to wyzwanie dla sektora, jeśli chodzi o znalezienie odpowiednich alternatyw HFC w większych urządzeniach klimatyzacyjnych. Sektor HVAC zwrócił się z prośbą o wdrożenie międzynarodowych standardów palności we Włoszech w celu poprawy tej sytuacji.

Raport opisuje również, w jaki sposób produkcja urządzeń klimatyzacyjnych we Włoszech nie odbywa się na masową, znormalizowaną skalę. Producenci zwykle specjalizują się w produkcji niestandardowych rozwiązań na małą skalę, a produkcja pomp ciepła jest motorem napędowym w branży. Zasadniczo kraj produkuje rozwiązania dla użytkowników końcowych, kupując sprężarki za granicą. Włoscy producenci pomp ciepła i agregatów chłodniczych to Carrier, Clivet, Aermech i Euroklimat.

Raport ISPRA (pdf) dostępny jest NA STRONIE ISPRAMBIETE.GOV.IT