Funkcję Wiceprezesa Zarządu objął Jarosłwa Wiche - Dyrektor Działu Technicznego. Prokurentem spółki zostaje Dyrektor Handlowa, Marzena Maj. Smay podaje, że Marek Maj nie myśli jeszcze o zawodowej emeryturze - mimo rezygnacji z fotela prezesa, pozostaje wciąż związany z firmą.

Zgodnie z dobrymi tradycjami fim rodzinnych, nowy zarząd zamierza zachować dotychczasową strategię i kierunek działań firmy - w ofercie będą pojawiały się kolejne innowacyjne rozwiązania, istotnym filarem rozwoju będzie zdobywanie przez firmę kolejnych rynków zagranicznych.

Firmie Smay życzymy dalszych sukcesów pod nowym kierownictwem.

Źródło: Smay sp. z o.o.