Chiller Johnson Controls YORK® YIA Produktem Roku 2014

Nagroda i tytuł "Najlepszego Produktu roku 2014" jest przyznawana co roku na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród inwestorów i zarządców budynków w całych Stanach Zjednoczonych. Produkty nominowane do udziału w konkursie wyłaniane są spośród nadsyłanych przez cały rok zgłoszeń od producentów.

W wyniku przeprowadzonego na dużą skalę procesu zbierania głosów, rozesłano 19 różnych ankiet do losowo wybranych ok. 100 tysięcy specjalistów  z branży zarządzania nieruchomościami.  Ankietowani zostali poproszeni o ocenę nominowanych produktów, kierując się ich użytecznością i innowacyjnością. Zwycięzcy są wyłaniani tylko i wyłącznie przez czytelników magazynu, co oznacza, że absorpcyjny agregat wody lodowej YIA Johnson Controls to ulubiony produkt amerykańskich zarządców nieruchomości.

Jednostopniowe absorpcyjne agregaty wody lodowej YORK® YIA zasilane parą lub gorącą wodą, w porównaniu do agregatów zasilanych elektrycznie, zapewniają znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego.

Agregat absorpcyjny YORK® YIA idealnie nadaje się do odzysku ciepła odpadowego z silników wysokoprężnych lub gazowych w generatorach prądotwórczych, wykorzystania ciepła z procesów przemysłowych,  chłodzenia wlotu powietrza turbin w elektrociepłowniach oraz pracy w centralnych instalacjach chłodniczych i cieplnych. Użytkownicy wysoko  oceniają wieloletnią niezawodność działania tych agregatów oraz opatentowany przez firmę Johnson Controls, przyjazny dla obsługi system sterowania z dużym graficznym wyświetlaczem.