Refrigerant Week, który odbędzie się w dniach 16-20 września, ma na celu przygotowanie instalatorów, sprzedawców, hurtowników, operatorów i inżynierów OEM do radzenia sobie z przyspieszonym tempem zmiany czynników chłodniczych.

Tematyka webinarów i szkoleń będzie dotyczyć chłodnictwa przemysłowego, handlowego i spożywczego, a także klimatyzacji. Aby zapewnić wydarzeniu globalny zasięg, treści będą dostępne w różnych językach.

- Zmiana czynnika chłodniczego jest problemem dotykającym instalatorów na całym świecie, a globalny charakter naszego Tygodnia z Czynnikiem jest tego odzwierciedleniem - powiedział dyrektor ds. Publicznych i Przemysłowych Danfoss Cooling Torben Funder-Kristensen. - Chcemy pomóc profesjonalistom na całym świecie w śledzeniu najnowszych problemów i trendów, ale co ważniejsze, wnieść wkład w dyskusję i wyrazić swoją opinię. 

Danfoss zapowiada, że ​​webinaria będą miały na celu zapewnienie jak największej liczbie instalatorów, w różnych strefach czasowych, możliwości udziału w tematach takich jak: obsługa łatwopalnego czynnika chłodniczego, rozwój technologii CO2, odchodzenie od R404A i R22, globalne trendy dotyczące czynników chłodniczych i narzędzia cyfrowe ułatwiające konwersję.

Pełny program zostanie wkrótce opublikowany na www.danfoss.com