Powierzchnia produkcyjna zakładu, dostarczającego duże wentylatory energooszczędne na rynek europejski, ma wzrosnąć o ok. 10,000 m² (część oznaczona na wizualizacji na niebiesko). Pozwoli to na dwukrotne zwiększenie produkcji. Zaplanowano też budowę nowego centrum komputerowego. W nowej części fabryki mają być zastosowane rozwiązania proekologiczne, pozwalające na oszczędność zasobów i energii.

Jak powiedział prezes zarządu firmy, Rainer Hundsdörfer: Inwestycja ta jest naszą odpowiedzią na rosnący popyt na technologię energooszczędną oraz ważnym krokiem dla dalszego wzrostu firmy. Decyzja o rozbudowie fabryki w Niemczech wynika z naszych długoterminowych planów wobec tej lokalizacji.

Budowa ma zostać ukończona we wrześniu 2014 roku.