EKO AKADEMIA HVACR to cykl otwartych, nieodpłatnych szkoleń oraz indywidualnego doradztwa, skierowany do pracowników firm projektujących, montujących i serwisujących instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR). Nadrzędnym celem programu jest wzrost aktywności proekologicznej w firmach z sektora MŚP poprzez zwiększenie świadomości i poszerzanie wiedzy z zakresu technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii oraz poprzez faktyczne wdrożenie rozwiązań proekolo­gicznych.

Program szkoleniowo-doradczy EKO AKADEMIA HVACR jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POLK/2.1.1/2012/ZS, trwa od stycznia 2014 roku do maja 2015, a jego wartość z elementem doradztwa opiewa na kwotę 1 683 972,52 zł. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski, szkolenia odbywać się będą w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Płock, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Szkolenia w ramach EKO AKADEMII będą się odbywały w trzech cyklach - wiosna i jesień 2014 oraz wiosna 2015. Pierwsze szkolenia odbyły się już w ostatnich dniach marca. Szczegółowy harmonogram wraz z lokalizacjami oraz tematyką szkoleń zostały zamieszczone na specjalnie przygotowanej platformie ekoAKADEMIA.klima-therm.pl.

Program zakłada fachowe doradztwo w zakresie diagnozy wpływu stosowanych rozwiązań i systemów na środowisko naturalne oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji wdrażania konkretnych działań proekologicznych w obszarze HVACR.

 - Dla uczestników projektu przygotowaliśmy szereg interesujących szkoleń, dzięki którym wspólnie poszerzymy wiedzę i podniesiemy świadomość ekologiczną dotyczącą branży HVACR. Dużym atutem tego przedsięwzięcia są nieodpłatne usługi doradcze, dzięki którym każdy uczestnik będzie mógł otrzymać gotowe rozwiązania - przyjazne środowisku, możliwe do natychmiastowego zastosowania w praktyce zawodowej - powiedział Paweł Deska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Kierownik Projektu EKO AKADEMIA HVACR.

Klima-Therm Eko Akademia HVACR