W fabryce Danfoss znajdującej się w Strefie Rozwoju Wuqing w Chinach produkowane są kompresory. Bezzałogowe pojazdy poruszają się wzdłuż alejek dostarczając pracownikom odpowiednie komponenty. Ci z kolei, wykorzystują inteligentne narzędzia komunikujące się poprzez Bluetooth, które informują, czy proces złożenia komponentów przebiegł właściwie. Pracownicy mają również dostęp do elektronicznych opisów przedstawiających krok po kroku wykonywane przez nich zadanie – bez względu na to, w której części zakładu produkcyjnego dziś pracują.

Lista inteligentnych technologii, w które fabryka zainwestowała w ciągu ostatnich kilku lat, jest dużo dłuższa. Co więcej, inwestycja już się zwróciła. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, produktywność pracowników wzrosła o 30%, koszty związane z odpadami poprodukcyjnymi spadły o 20%, a liczba zastrzeżeń klientów zmalała o 57%.

To właśnie dzięki takim technologiom fabryka Danfoss w Wuqing znalazła się na liście opracowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne i zawierającej 16 najbardziej inteligentnych centrów produkcyjnych świata. Według WEF, inteligentna fabryka to nie tylko taka, która sprawnie wdraża nowoczesne technologie, ale potrafi również przekuć związane z nimi inwestycje w korzyści operacyjne oraz finansowe.

Fabryki, które znalazły się na liście, wybrane zostały z grupy ponad tysiąca zakładów produkcyjnych.

- Przedstawiciele Światowego Forum Ekonomicznego odwiedzili niedawno naszą fabrykę i przeprowadzili całodniowy audyt. Jesteśmy niezwykle dumni z jego wyniku. Dzięki niemu, nasz zakład znalazł się na finałowej liście rankingu. Bez wątpienia jest to bezpośrednio powiązane z faktem, że nasze inwestycje w digitalizację produkcji zwróciły się w postaci wyższego stopnia produktywności, poprawy jakości oraz większej satysfakcji klienta. Będziemy kontynuowali wdrażanie nowych technologii w celu poczynienia dalszych postępów w tych obszarach - powiedział Ruixing Zhang, starszy dyrektor operacyjny fabryki Danfoss w Wuqing.

Lista 16 najbardziej inteligentnych fabryk na świecie została opublikowana przez Światowe Forum Ekonomiczne 10 stycznia, tuż przed dorocznym spotkaniem w szwajcarskim Davos. Jest ona uaktualnieniem opublikowanej w sierpniu ubiegłego roku listy 9 takich miejsc.

Poprzez tę inicjatywę WEF stworzyło platformę, dzięki której firmy z różnych gałęzi przemysłu będą mogły wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi technologii Czwartej Rewolucji Przemysłowej oraz uczyć się od siebie wzajemnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.weforum.org/press/2019/01/from-steel-to-smartphones-meet-the-forum-s-new-factories-of-the-future

- W firmie Danfoss proces digitalizacji zachodzi na każdym szczeblu organizacyjnym. Nie boimy się znaczących inwestycje w tym obszarze. Mają one bowiem na celu upewnienie się, że zawsze znajdujemy się „na przodzie peletonu” i spełniamy oczekiwania oraz wymagania naszych klientów. Jesteśmy bardzo dumni, że nasze wysiłki zostały docenione - powiedział Prezydent i CEO Danfoss – Kim Fausing.

Sprężarki przemysłowe firmy Danfoss wykorzystywane są w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych na całym świecie.

Helena Leurent, przewodnicząca inicjatywy systemowej Shaping the Future of Production (pol.: kształtowanie przyszłości produkcji), Światowe Forum Ekonomiczne: - Wybrane 16 fabryk to liderzy technologii Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Tworzą nowe wartości w łańcuchu dostaw, usprawniają go, a także zwiększają swoją elastyczność względem klientów.

Fakty:
Fabryka w Wuqing zatrudnia 600 pracowników i jest jednym z kilku centrów produkcyjnych Danfoss, gdzie wykorzystuje się inteligentne technologie i regularnie się w nie inwestuje. Kolejnym przykładem może być Danfoss Drives w duńskim Gråsten. Poza fabryką Danfoss, na liście 16 najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych znalazły się fabryki takich firm jak BMW, Procter & Gamble, Siemens Industrial Automation Products oraz Schneider Electric.


Na zdjęciu:
Pracownicy Danfoss w fabryce Wuqing wykorzystują szeroką gamę inteligentnych narzędzi podczas montażu produktów. Jednym z nich są śrubokręty, które rozpoznają właściwy moment dokręcenia dla każdego z komponentów. Kiedy on nastąpi, śrubokręt zapala się na zielono. Jeśli pracownik nie dokręci komponentu we właściwy sposób, śrubokręt nie pozwoli mu przejść do kolejnego etapu procesu montażu. Na zdjęciu: operator linii produkcyjnej Wenju Ding.