Firma KLIMA-THERM wzięła udział w niezależnym badaniu opinii pracowniczej przeprowadzonym przez Obserwatorium Zarządzania w ramach konkursu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Doskonałe wyniki ankiety, w której udział wzięło blisko 85% pracowników KLIMA-THERM, przyczyniły się do nadania firmie prestiżowego godła „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Uroczystość wręczenia statuetek laureatom konkursu odbyła się 14 grudnia 2015 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

   

We wszystkich poddanych badaniu obszarach, tj. m.in. ogólna satysfakcja z pracy, kompetencje, osobista motywacja, czy identyfikacja z organizacją, firma KLIMA-THERM uzyskała oceny wyższe niż średnia przypadająca na przedsiębiorstwa o podobnej wielkości i tożsamej specyfice działalności. Niewątpliwym atutem KLIMA-THERM okazał się wysoki poziom zaangażowania pracowników, będący jednym z czynników bezpośrednio wpływających na najwyższe standardy obsługi klienta, które firma w swojej działalności stawia na pierwszym planie.

 - Otrzymaną nagrodę dedykuję wszystkim naszym pracownikom, bo w moim przekonaniu jest to nagroda przede wszystkim dla całego zespołu zatrudnionych w firmie osób, i to na wszystkich szczeblach funkcjonalnych – podkreśla Anna Sierant, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Personalnych Grupy KLIMA-THERM. – Podczas badania otrzymaliśmy wiele przychylnych opinii, które doprowadziły nas do zdobycia tego prestiżowego tytułu, jak również pozyskaliśmy cenne uwagi pomocne w dalszym rozwoju i udoskonalaniu firmy – dodaje Sierant.„Inwestor w Kapitał Ludzki” to program badawczy realizowany pod patronatem najważniejszych instytucji Państwowych: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Więcej informacji na temat programu.