Co to jest klaster?

Klaster to inicjatywa wciąż jeszcze mało znana w Polsce. Klaster to układ przedstawicieli trzech różnych organizacji; to platforma, gdzie biznes współpracuje z samorządem i nauką; to regionalna formuła porozumienia, w której przedsiębiorstwa realizują swoje cele, przy wsparciu samorządu i świata nauki. Wspólnym celem „KlimaPomeranii” jest rozwój wentylacji i klimatyzacji jako jednego z kluczowych sektorów gospodarczych Pomorza. Dlaczego klaster tej branży właśnie na Pomorzu? To właśnie w tym regionie jest to jeden z najbardziej rozwiniętych sektorów i tu znajduje się skupisko firm HVAC, co tworzy potencjał tej branży. „Pomorskie przedsiębiorstwa wentylacyjno-klimatyzacyjne radzą sobie zadowalająco samodzielnie na rynku lecz w dobie globalizacji i kryzysu współpraca z innymi firmami tej branży, z jednostkami samorządu i badawczo-naukowymi może wyzwolić znaczny potencjał sprzyjający tworzeniu nowych produktów, technologii i zwiększeniu efektywności, dzięki korzystaniu ze wspólnych zasobów. Skomasowany potencjał umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć.” – mówi Janusz Kaszyński, Przewodniczący Rady Klastra.
Misją Klastra jest pobudzenie współpracy między partnerami, promocja towarów i usług firm skupionych w Klastrze w Polsce i poza jej granicami oraz tworzenie i rozwój wspólnych projektów.

Jak powstał Klaster KlimaPomerania?

Wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami, jesienią 2010 roku, zainicjował dr inż. Andrzej Tonderski, Dyrektor Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT, przy współpracy z mgr inż. Markiem Kamińskim – specjalistą od lat związanym z branżą HVAC na Pomorzu. Pierwsze spotkania inicjatywy klastrowej miały miejsce w pierwszym półroczu 2011 roku, a zawiązanie Klastra KlimaPomerania nastąpiło 5 lipca 2011 roku. Ustalono strukturę klastra branżowego, sposób jego finansowania oraz działań, którymi klaster powinien zająć się w pierwszej kolejności.
Nowopowstała kooperacja klastrowa za cele przyjęła:
- stworzenie warunków do wypracowania nowych rozwiązań - technologicznych, produktowych, organizacyjnych;
- wymianę doświadczeń;
- korzystniejsze wykorzystanie zasobów posiadanych przez każdy z podmiotów;
- zmniejszenie kosztów działalności - dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury.

Partnerzy KlimaPomerania

Sympozjum 9-10 kwietnia br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni było pierwszym otwartym spotkaniem Klastra od momentu jego powstania. Mimo krótkiego czasu działalności KlimaPomerania przeprowadziła kilka pierwszych projektów w tym działania w celu wdrożenia projektu zakupów grupowych, przygotowała udział Partnerów Klastra w targach ISH we Frankfurcie nad Menem, zrealizowała program zatrudnienia stażystów w przedsiębiorstwach.

Aktualnie w kooperacyjnym związku na Pomorzu uczestniczą:

  • 24 firmy (A.W. Klima, Atol s.c., Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego, BOGMAR Sp. z o.o., CIECHOLEWSKI Wentylacje Sp. z o.o.,  CLIMA GOLD Sp.J., COLD SYSTEM Sp. z o.o., Dasko Electronic, Energy Management Systems Sp. z o.o., EURO-WENT Sp. z o.o., FLOWAIR, I.P.P.U Masta Sp. z o.o., KLIMA-THERM S.A., KliMaster Sp. J.,  KLIMAWENT S.A., KNB System Sp. z o.o., NW CONTROL Sp. z o.o., Nyborg-Mawent S.A., PPU CREON Sp. z o.o., PW GRADUS, SCROL Sp.J., SESCOM S.A., UNI CONTROL SYSTEM Sp. z o.o., VBW Engineering Sp. z o.o.);
  • 4 jednostki naukowe (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Morska Gdynia, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych);
  • 1 jednostka samorządowa (Miasto Gdynia).

I Sympozjum i Wystawa KlimaPomerania

Pierwsze spotkanie Klastra KlimaPomerania urozmaiciły ciekawe referaty specjalistów z branży i salon z ekspozycją produktów oferowanych przez firmy zrzeszone w klastrze. Spotkanie pozwoliło też na możliwość bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami pomorskich przedsiębiorstw HVAC.
Podczas wykładów, Pan Jerzy Bystrzyński z firmy KliMaster omówił względy prawne, ekonomiczne, ochrony środowiska w rozwoju i projektowaniu systemów wentylacji i klimatyzacji. W podsumowaniu zaznaczył, że tendencje w instalacjach HVACR powinny dążyć do projektowania typu "total design", polegających na interdyscyplinarnej wpółpracy, która opiera się na skoordynowanym udziale wszystkich specjalistów zaangażowanych w projektowanie obiektu, powinny opierać się na kogeneracji oraz pompach ciepła (w szczególności GHP) i instalacjach freonowych typu VRV (wypierających systemy wody lodowej). „O wentylacji i prawie” czyli absurdach niedopracowanych polskich przepisów prawa w odniesieniu do Ustawy Nadrzędnej opowiedział Pan Erazm Wojciech Felcyn (Creon). Przedstwiciel TÜV Rheinland Polska - lidera na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce - Pan Grzegorz Narwojsz - zapoznał uczestników spotkania z tematem planowania inwestycji w perspektywie rosnących cen nośników energii i planowanych zmian przepisów. Przewodniczący Rady Klastra Pan Janusz Kaszyński w swoim wystąpieniu słusznie wskazał, że Klaster powinien zostać skutecznym lobby dla konstruktywnych zmian w Ustawie o zamówieniach publicznych, aby zminimalizować skutki presji cenowych, jako głównego kryterium wpływającego na wyniki przetargów. W agendzie spotkania KlimaPomerania przewidziano także czas na dyskusje i szereg indywidualnych prezentacji firm.

Na ekspozycji towarzyszącej Sympozjum pojawiły się produkty znane oraz te zupełnie nowe, o których wkrótce będziemy pisać szerzej na HVACR.pl.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania i wystawy firm-partnerów KlimaPomerania: