Ochrona ppoż. w szpitalnictwie – przepisy, stan istniejący, skutki, rozwiązania to temat przewodni 11. edycji seminarium z cyklu "Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie".
Seminarium to odbędzie się 26 września 2013 roku w Warszawie w sali B Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5.

Organizatorem spotkania jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Szczegóły odnośnie programu znajdują się w Kalendarium HVACR.pl