Obecnie organizatorzy spodziewają się około 2000 firm, które zaprezentują swoje rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego wykorzystania wody i czystego powietrza na wiodącej międzynarodowej imprezie branżowej dla branży HVAC i wodnej.

ISH w dniach 13-17 marca 2023 r. odbędzie się pod hasłem „Rozwiązania dla zrównoważonej przyszłości”. Przez pięć dni na wiodących światowych targach HVAC + Water wszystko będzie kręcić się wokół innowacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów w zakresie ochrony klimatu oraz odpowiedzialnego i efektywnego wykorzystania zasobów. „Wynik tymczasowy jest dla nas źródłem rosnącego oczekiwania. Obecnie spodziewamy się około 2000 wystawców, którzy skorzystają z siły przyciągania, jaką ISH wywiera na swoich biznesach. Rozłożone są one dość równomiernie w dwóch głównych sekcjach targów, ISH Water i ISH Energy. W związku z tym nadchodzące ISH to dla nich niezrównana okazja do zaprezentowania swoich rozwiązań międzynarodowej publiczności branżowej, skorzystania z efektów networkingu i wymiany cennej wiedzy” – wyjaśnia Stefan Seitz, dyrektor ds. zarządzania marką ISH.

Z 70 procentami wystawców spoza Niemiec, edycja 2023 największego na świecie miejsca spotkań branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej wyróżnia się wysokim poziomem międzynarodowości. Oprócz wielu niemieckich firm, większość wystawców przyjedzie do Frankfurtu z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Chin, Polski, Francji, Holandii, Austrii, Belgii, Szwecji i Szwajcarii. Są one rozmieszczone w dwóch głównych sekcjach targów, ISH Water i ISH Energy. Sekcja ISH Water koncentruje się na nowoczesnych projektach łazienek i zrównoważonej technologii wykorzystania wody jako cennego zasobu. W halach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 odwiedzający znajdą innowacyjne produkty i rozwiązania do łazienki zorientowanej na styl życia, higieniczną instalację wody pitnej, szybkie i łatwe technologie montażu i mocowania oraz rozwiązania programowe.

Spektrum produktów targów ISH Energy w halach 8, 9, 10, 11 i 12 obejmuje innowacyjne wytwarzanie ciepła, w szczególności zrównoważoną technologię pomp ciepła, nowoczesną dystrybucję, dostawę i systemy ciepła, poprzez inteligentną automatykę domową i budynkową, po chłodzenie, - technologia klimatyzacji i wentylacji pod hasłem „Powietrze jest niezbędne do życia”.

ISH Contactor oferuje aktualny przegląd wszystkich wystawców biorących udział w targach na stronie www.ish.messefrankfurt.com/contactor.

Najważniejsze tematy: przyszłość w zasięgu wzroku

„Rozwiązania dla zrównoważonej przyszłości” to motto targów ISH 2023, podczas których wszystko będzie kręciło się wokół innowacji, które przyczynią się do osiągnięcia celów w zakresie ochrony klimatu oraz odpowiedzialnego i efektywnego wykorzystania zasobów. Budynki, które odpowiadają za około 40 procent zużycia energii, mogą odegrać w tym ważną rolę. Tak więc zrównoważony rozwój jest najważniejszą kwestią, przed którą stoi sektor i czynnikiem decydującym dla wszystkich głównych tematów. Sekcja ISH Energy koncentruje się na ekspansji energii odnawialnej, dekarbonizacji, większej efektywności energetycznej, technologii pomp ciepła i wykorzystaniu wodoru. Znajduje to odzwierciedlenie w głównych tematach: „Rozwiązania w zakresie przemian cieplnych i ochrony klimatu” oraz „Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój”. Integralna część ISH, temat powietrza, również wnosi ważny wkład w nadrzędny cel redukcji emisji CO2 i oszczędności energii, aw 2023 roku zostanie nazwany tematem przewodnim „Jakość powietrza w pomieszczeniach”. W sekcji ISH Water, w ramach „Resource Water” uwaga skupiona jest na zrównoważonym użytkowaniu i bezpieczeństwie wody pitnej po stronie zaopatrzenia. Drugi główny temat, „Zrównoważona łazienka”, kładzie nacisk na czynniki ekologiczne w łazience.

Połączenie wiedzy eksperckiej, popularnych tematów i networkingu

Na wszystkich z branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej czeka wieloaspektowy program wydarzeń, m.in. branża instalacyjna, handel detaliczny, przemysł, biura projektowe, budownictwo i mieszkalnictwo oraz urzędy i instytucje użyteczności publicznej. Po raz pierwszy tematyczne pogrupowanie wydarzeń w formie hotspotów zapewni szybką orientację na targach. Szczegółowe informacje na temat bogatego programu wydarzeń ISH 2023 można znaleźć na stronie www.ish.messefrankfurt.com/events.

Rozszerzenie cyfrowe ISH

Towarzysząca targom platforma cyfrowa będzie działać równolegle z targami ISH 2023 we Frankfurcie i przez tydzień po nich. Od 13 do 24 marca 2023 r. ISH Digital Extension oferuje uczestnikom możliwość wirtualnego udziału w targach. Zaletą jest możliwość nawiązania ukierunkowanych kontaktów. Dzięki systemowi matchmakingu wspomaganemu przez sztuczną inteligencję uczestnicy będą mogli znaleźć potencjalnych klientów lub dostawców i nawiązać z nimi kontakt na targach lub drogą cyfrową. Co więcej, poszczególne punkty programu wydarzeń mogą być oglądane jako filmy na żądanie w dowolnym momencie.

ISH - Wiodące na świecie targi HVAC + Water

ISH otwiera swoje podwoje we Frankfurcie nad Menem od 13 do 17 marca 2023 r.

 

Social media:

www.ish.messefrankfurt.com/facebook

www.ish.messefrankfurt.com/twitter

www.ish.messefrankfurt.com/youtube

www.ish.messefrankfurt.com/linkedin

www.ish.messefrankfurt.com/instagram

www.instagram.com/building.technologies.messeffm